Gereleased in versie 21.09.210

Het is dan eindelijk zover: na twee jaar van ontwikkelen is de nieuwe versie van HUMBLE een feit! We hebben altijd veel beloftes gemaakt door te zeggen dat het product nog veel beter zou gaan worden dan de oude versie was en we hopen dan ook dat de gebruikers ervan dat zo ervaren. Naast een volledige nieuwe interface van het Platform hebben we ook aan de achterkant van het Platform veel optimalisaties doorgevoerd waarmee het nog stabieler functioneert en beter te integreren is met andere systemen. Gebruikers ervaren dit in de vorm van het sneller werken van het systeem, zeker bij grote hoeveelheden data. Daarnaast is ons Platform volledig via API te benaderen waardoor het eenvoudig is om het Platform in een landschap van software te integreren. Met de volledige integratie van ons koppelplatform Chameleon zijn er op het gebied van integratie veel mogelijkheden voor de toekomst gecreëerd waarbij HUMBLE steeds meer het middelpunt kan worden van alle gebouwdata. Niet voor niets noemen wij onszelf ‘dé inbox van jouw gebouw’!

 

 

En ander belangrijk onderdeel van de nieuwe versie is dat we alles dat binnen het vastgoed gebeurt aan taken teruggebracht hebben tot één scherm. Zo heb je een totaaloverzicht van alle taken die je binnen je vastgoed tegenkomt. Hierbij kun je denken aan activiteiten uit je meerjarenplanning (zoals vervangingen en preventief onderhoud), wettelijke verplichtingen, klachtenafhandeling, opvolgacties uit checklisten, verlopen documenten enzovoort. Je vindt alles centraal op één plek binnen hetzelfde Platform, zodat je beslissingen van bijvoorbeeld het vervangen van een component weloverwogen kan nemen zonder dat de samenhang tussen verschillende taken mist.

Naast de veelal niet enorm zichtbare veranderingen bij deze nieuwe versie hebben we ook goed naar al onze gebruikers geluisterd en zijn er veel gebruikersfunctionaliteiten aan het Platform toegevoegd, die je hieronder per onderdeel beschreven ziet.

 

Integraties

Het mogelijk maken van betere integraties met ons Platform was één van de grootste vereisten bij het ontwerpen van het nieuwe Platform. Daarom hebben wij het product Chameleon (dat wij ook al enkele jaren geleden ontwikkelden) volledig binnen HUMBLE geïntegreerd. Daarmee is het voor gebruikers van HUMBLE nog eenvoudiger om externe systemen en informatie aan elkaar te koppelen.

Hieronder zie je een opsomming van enkele verbeteringen op het gebied van integraties in de nieuwe versie:

 • Volledige integratie met het Chameleon-koppelplatform
 • Importer vanuit O-Prognose om zo eenvoudig je exportbestanden te importeren
 • Importer vanuit Prognotice om zo eenvoudig je exportbestanden te importeren
 • Koppeling met BAG
 • Koppeling met EP Online

 

Via Chameleon mogelijkheid tot een koppeling met

 • Topdesk
 • Navision 4PS
 • Infor EAM
 • Facilitor
 • ACTO

 

Algemeen

Hieronder zie je een opsomming van enkele generieke verbeteringen in de nieuwe versie:

 • Het is tegenwoordig overal mogelijk om documenten en afbeeldingen aan elkaar te koppelen
 • Het is tegenwoordig op vele plaatsen mogelijk om opmerkingen te koppelen
 • Het is tegenwoordig mogelijk om heel snel vanuit een bepaald scherm door te klikken naar specifieke details van elke vorm van data die getoond wordt. Bij een element zie je bijvoorbeeld het gebouw dat in de detailweergave staat. Als je dan op het gebouw klikt, ga je direct naar het desbetreffende gebouw in de navigatiebalk waar je je op dat moment bevindt.
 • Dashboards zijn overal toegepast en die kun je als gebruiker tegenwoordig zelf via tegels samenstellen
 • Er is een mogelijkheid voor het maken van een persoonlijk dashboard en daarnaast voor het maken van een organisatiedashboard
 • Er is een mogelijkheid ingebouwd om alles op het Platform als favoriet aan te merken. Op deze manier is het simpel om in een overzicht met favorieten te navigeren naar dat ene favoriete gebouw of dat ene element dat je constant in de gaten wilt houden.
 • Er is een inboxfunctie waarmee het mogelijk is om alle informatie rondom vastgoed te mailen naar een e-mailadres, waarna die automatisch aan de juiste gegevens gekoppeld wordt. Op deze manier kun je altijd eenvoudig informatie terugvinden. Ook is het mogelijk om een bulk aan documenten te uploaden en die later vanuit de inbox aan de juiste data te koppelen.
 • Customvelden zijn overal in het platform doorgevoerd en die kun je onbeperkt aanmaken. Deze velden worden op alle devices direct beschikbaar gesteld.
 • Notificaties zijn in deze versie verder uitgewerkt, die je centraal kunt invoeren. Alle notificaties kun je zelf samenstellen en je kunt de keuze maken om die waar nodig ook te laten mailen. Daarnaast kun je de notificaties categoriseren en er een ‘verplicht lezen’-melding van maken. Zo kun je eenvoudig al je gebruikers binnen de organisatie over iets belangrijks informeren.
 • Het zoekscherm is iets in deze versie dat volledig nieuw is. Door middel van een zoekbalk kun je eenvoudig door alle data op het Platform heen gaan. Daarnaast is het mogelijk om naar een actie op het Platform te zoeken en die actie vervolgens vanuit het zoekscherm ook direct uit te voeren.
 • Vanuit ieder scherm kun je tegenwoordig eenvoudig diverse zaken als element, gebouw en ticket toevoegen, zonder hiervoor eerst naar een specifieke module te hoeven gaan
 • Datagrids zijn in deze versie volledig opnieuw ontworpen. Je kunt deze datagrids qua weergave en filtering eenvoudig opslaan voor later gebruik. Het toevoegen van kolommen uit andere gerelateerde datasets is ook een mogelijkheid. Zo kun je bij de lijst met elementen bijvoorbeeld eenvoudig het BVO van het gebouw tonen.
 • Relaties binnen het platform zijn op elk gewenst niveau te leggen. Denk hierbij aan de relatie tussen elementen, gebouwen enzovoort. Daarnaast kun je in een eenvoudige structuur terugzien hoe de relatie van het één ten opzichte van het andere is.
 • Naast het feit dat het systeem altijd al meertalig was, is het op het Platform nu ook mogelijk om met meerdere valuta’s te werken
 • Single sign-on is eenvoudiger in te richten voor organisaties met bijvoorbeeld Active Directory
 • Er zijn op het Platform heel veel extra zogenoemde event triggers ingericht, waarmee je geïnformeerd kan blijven over bepaalde zaken binnen het Platform
 • BOEI-inspecties zijn tegenwoordig, net als NEN 2767-inspecties, op het Platform te verwerken

 

Locatiebeheer

Hieronder vind je een opsomming van enkele verbeteringen in de nieuwe versie op het gebied van locaties:

 • Het was in de oude versie nooit helemaal mogelijk om het qua structuur anders in te richten dan: ‘complex > gebouw > element’. In de huidige versie kun je eigen definities maken van wat de hiërarchische indeling van het Platform wordt. Zo kun je het Platform bijvoorbeeld opdelen in ‘terrein’, ‘complex’, ‘gebouw’ tot aan ‘werkplek’.
 • Je krijgt een visuele weergave van de gebouwen door middel van tegels met de afbeelding van het betreffende gebouw

 

Assetbeheer

Hieronder vind je een opsomming van enkele verbeteringen in de nieuwe versie op het gebied van assetbeheer:

 • Het is in de nieuwe versie mogelijk om een kwaliteitsscore over de data van een asset te berekenen. Op deze wijze kun je eenvoudig zien hoe goed de kwaliteit van de data binnen de gebouwen is.
 • Het is eenvoudig mogelijk om bij elementen de verwante elementen te tonen en die aan elkaar te koppelen. Je kan elke vorm van relatie binnen een element vastleggen, om zo de hiërarchie van elementen binnen een bepaald systeem zichtbaar te maken.
 • Aspectwegingen zijn, naast het feit dat deze al in te stellen waren op gebouwniveau, nu ook op assetniveau in te stellen

 

NEN 2767

Hieronder vind je een opsomming van enkele verbeteringen in de nieuwe versie op het gebied van NEN 2767- en andere inspecties:

 • De restlevensduurberekening wordt automatisch toegepast op basis van conditiegetal. Daarbij wordt de reden van vervanging als opmerking bij het element geplaatst.
 • Customvelden zijn specifiek in te richten voor specifieke elementen met een bepaalde NL-SfB-code
 • Je kunt het uitvoeren van inspecties eenvoudiger inrichten via het Platform. Ook kun je specifiek aangeven welk onderdeel bepaalde personen moeten zien.
 • Het is bij het uitgeven van inspecties nu mogelijk om een inspectie te laten doen voor meerdere gebouwen te laten bestaan

 

MYP

Hieronder vind je een opsomming van enkele verbeteringen in de nieuwe versie op het gebied van onderhoudsbegrotingen:

 • Preventieve en vervangende onderhoudstaken worden automatisch aangemaakt
 • Als je een begroting definitief maakt, worden alle wijzigingen automatisch doorgevoerd naar de taken op het Platform
 • Je kan bij een planbord van een begroting eenvoudig zien welke wijzigingen je hebt doorgevoerd ten opzichte van de op dat moment actieve vastgelegde taken op het Platform
 • Kosten zijn op dieper detailniveau te specificeren op het gebied van Materiaal, Arbeid, Materieel, Onderaanneming en Stelposten (MAMOS)
 • Je kunt bij de begroting nu eenvoudig aangeven of je de bedragen inclusief of exclusief btw wilt tonen
 • Er is een betere lijst beschikbaar met kosten voor vervangingen, preventief, correctief en wettelijk onderhoud
 • Begrotingen zijn gemakkelijker met elkaar te vergelijken als je verschillende scenario’s op wilt stellen
 • De totalen bij een begroting kun je in elke verdikking weergeven. Zo kun je per gebouw alle kosten per jaar zien of alle kosten per soort onderhoud per jaar en vele andere weergaves en detailniveaus.

 

Compliance

Hieronder vind je een opsomming van enkele verbeteringen op het gebied van compliance in de nieuwe versie:

 • Het werkt straks gemakkelijker om documenten die gekoppeld zijn aan elementen bij wettelijke verplichtingen te gebruiken
 • Ook kun je eenvoudig laatst geüploade documenten toevoegen als bewijslast bij een wettelijke verplichting, zodat je sneller het juiste document kan selecteren
 • Herplannen van activiteiten door gebruik te maken van de uitvoerdatum van de activiteit is nu mogelijk
 • We zijn een samenwerking aangegaan met Melford om een nog betere waarheid te creëren rondom de standaard wettelijke verplichtingen die noodzakelijk zijn binnen vastgoed. Samen met Melford gaan wij zorgen voor een continu actualisatieproces van de wettelijke verplichtingen die in HUMBLE worden vastgelegd.

 

Ticketbeheer

In de oude versie was het niet mogelijk om tickets aan te maken binnen het Platform. We gingen er namelijk altijd vanuit dat een klant al een systeem had waarmee dit proces volledig afgehandeld werd. Echter, bij het plannen van onderhoud is het altijd relevant om de storingshistorie voorhanden te hebben. Daarom hebben wij ervoor gekozen dat tickets op het Platform aangemaakt kunnen worden. Deze tickets kunnen naast de mogelijkheid dat via Chameleon te doen, ook via een ander systeem in HUMBLE toegevoegd en afgehandeld worden. Op deze wijze heb je altijd een totaaloverzicht van de volledige historie van een asset of gebouw.

 • Het is nu mogelijk om via HUMBLE tickets aan te maken en die op te volgen
 • Een specifieke gebruiker kan op het nieuwe Platform alleen zijn eigen tickets zien

 

Historie

Hieronder vind je een opsomming van enkele verbeteringen op het gebied van historie in de nieuwe versie:

 • Het is nu mogelijk om alle historische wijzigingen in een totaaloverzicht te tonen en daarop te zoeken en filteren
 • In de vorige versie kenden we de mogelijkheid om bevriezen en bevriezing te vergelijken, waarmee je verschillenlijsten kon tonen. In de nieuwe versie kun je alle momenten in tijd met elkaar vergelijken en kun je precies zien wat de verschillen zijn.
 • Het is mogelijk om belangrijke momenten in tijd aan te merken als aandachtspunt, om zo later eenvoudig de verschillen tussen bepaalde momenten te kunnen vergelijken

 

Controlelijstbeheer

Hieronder vind je een opsomming van enkele verbeteringen op het Platform op het gebied van controlelijsten:

 • Het is mogelijk geworden om in te stellen welke vraag of vragen er komen wanneer er een specifiek antwoord gegeven wordt op een bepaalde vraag
 • Checklisten zijn tegenwoordig aan alles binnen het Platform te koppelen

 

Helpfuncties

Hieronder vind je een opsomming van enkele verbeteringen in de nieuwe versie op het gebied van helpfuncties:

 • Er is een volledige uitwerking van E-learning van alle functionaliteiten
 • In elk scherm is er altijd een FAQ beschikbaar
 • Bij ieder scherm heb je eenvoudig toegang tot de relevante knowledge base

App

Hieronder vind je een opsomming van enkele verbeteringen in de nieuwe versie van onze app:

 • De app is niet alleen op een tablet, maar ook op een telefoon beschikbaar
 • Er wordt steeds gesynchroniseerd (elke minuut)
 • Foto’s zijn ook in de iPad-bibliotheek beschikbaar zodat je die ook elders kunt gebruiken
 • Je kunt in de app meldingen aanmaken en/of wijzigen (hiervoor is wel een internetverbinding nodig)
 • Je kunt in de app een element scannen en daarmee informatie van dat element opvragen (hiervoor is wel een internetverbinding nodig)
 • Nieuw is de favorietenknop bij elementen in de tabletversie van de app, waarmee je eenvoudig de aantallen van een element tijdens een inspectie kan tellen
 • Checklisten afhandelen is in dezelfde app mogelijk geworden (hiervoor is wel een internetverbinding nodig)

 

Zoals je kunt zien is dit een enorme lijst aan verbeteringen op ons Platform. En dan hebben we er waarschijnlijk nog vele gemist die wij inmiddels al normaal zijn gaan vinden. Het is goed mogelijk dat we functionaliteiten uit de oude versie over het hoofd hebben gezien die je toch wel vaak gebruikte en die je nu mist. Als dat het geval is, laat ons dat dan zo snel mogelijk weten, dan nemen wij dit indien mogelijk op korte termijn mee in onze roadmap!