Release Notes Juli

We zijn blij je te vertellen dat de update van juli live is! Hieronder vind je de inhoud van de updates van de afgelopen vier weken.

Ook bij ons is de vakantieperiode aangebroken! Deze update is daarom wat minder omvangrijk dan normaal. Naast de genoemde verbeteringen en bugfixes hebben we afgelopen weken wel weer stappen gemaakt in de ontwikkeling van de module Waterbeheer.

Middels deze update is het onderdeel ‘Triggers’ beschikbaar geworden in HUMBLE. Deze functionaliteit heeft wat uitleg nodig. We proberen het zo duidelijk mogelijk uit te leggen.
Als organisatie kun je je abonneren op triggers. Wanneer je bij het toevoegen van een trigger via ‘Applicatiebeheer’ > ‘Triggers’ kiest uit een definitie, zul je zien dat er momenteel drie trigger definities zijn om uit te kiezen. In eerdere release notes hebben we al aangegeven dat de contractverantwoordelijke automatisch een bericht krijgt bij het aflopen van een contract. Dat was niet in- of uit te schakelen, maar dat kan nu dus wel! De notificatie voor het verlopen van een contract is namelijk een trigger definitie geworden.

Het beheer van de lijst met trigger definities ligt in handen van HUMBLE specialisten. Zoals we al aangaven; momenteel zijn het er drie. Er gaan er echter nog meer volgen de komende periode. Denk hierbij aan;

 • De volgende activiteiten uit uw jaarplan zijn niet op tijd uitgevoerd of afgerond.
 • Er zijn de afgelopen periode [Aantal] elementen toegevoegd aan het gebouw.
 • Tijdens een recent uitgevoerde inspectie op [Locatie] door [Inspecteur] zijn [Aantal] serieuze en [Aantal] ernstige gebreken geconstateerd.

En nog veel meer!
Per trigger is een cyclus in te stellen waarop je de trigger wil laten draaien. Ook is te bepalen hoe de (mail)template er uit moet zien, en wie deze zou moeten ontvangen.

Van de drie (nu) mogelijke triggers zijn er al twee voor jouw organisatie geactiveerd door ons. Het is aan te raden je ook te abonneren voor de derde; ‘Automatisch verlengen stilzwijgende contracten’. Door deze trigger te activeren worden contracten in je contractbeheer automatisch verlengd met de verlengingsduur indien de opzegdatum is verstreken. Zo blijf je altijd actueel!

Mocht je er niet uitkomen, neem dan contact met een HUMBLE specialist.

Update regelset Q1 2023

Middels de release notes van de vorige update hebben we aangekondigd dat binnen een week (na de update) jouw set van compliance activiteiten automatisch bijgewerkt zou worden. Helaas is dit ons niet gelukt, onze excuses! Omdat we willen voorkomen dat er foutief allerlei dubbele activiteiten worden aangemaakt, hebben we de update heel goed getest. Deze testen hebben een aantal onvoorziene situaties met betrekking tot de data aan het licht gebracht. Inmiddels hebben we voor al deze situaties een oplossing geimplementeerd, en zijn we nu dus echt klaar om de update per organisatie uit te rollen.
Wanneer jouw organisatie geupdate is, zul je dit vernemen via een HUMBLE specialist. Ter info; we hebben het proces nu zo opgezet dat toekomstige regelset updates gemakkelijker gedaan kunnen worden. Niet nog een keer dezelfde perikelen dus!

 

Toevoegknop op relatieveld pop-up

Tot voor deze update was er bij elk veld een plus icoon zodat een gerelateerd record toegevoegd kon worden. Bijvoorbeeld om snel een leverancier aan te kunnen maken, rechtstreeks vanaf het Meldingenscherm. Op basis van feedback van jullie, de gebruikers, hebben we dit principe gewijzigd. De toevoegknop is nu in de pop-up geplaatst. Zo kan je eerst bekijken of het record wat je nodig hebt er al is (middels zoeken en filteren), en zo niet, kan je het alsnog toevoegen. Je hoeft in dat geval dus niet eerst de pop-up weer te sluiten. Super handig!

 

Locatiefilter

Je kunt vanaf nu het locatiefilter uitschakelen in een grid, zonder dat deze selectie verloren gaat. Middels het vinkvakje is de locatiefilter gemakkelijk in- en uit te schakelen.

Valutateken toegevoegd

We hebben het valutateken toegevoegd aan valutavelden in alle grids. Op het kijk- en wijzigscherm werd dit al getoond, maar nog niet in de lijsten. Nu wel, dit maakt het helder om wat voor type valuta het gaat!

Label met status toegevoegd

Het label met huidige status is toegevoegd aan de kalender-weergave van Mijn activiteiten. Zo kun je snel status bekijken. Indien er een tijd verbonden is aan een openstaande activiteit, zie je hoeveel dagen er nog beschikbaar zijn of in het geval dat de activiteit verlopen is, hoeveel dagen dat zijn.

Hoe zit het ook alweer met de kleuren en statussen?

Blauw = Er is geen tijd verbonden aan deze activiteit.

Grijs = Er is nog genoeg tijd voor deze activiteit.

Oranje = De activiteit verloopt binnenkort.

Rood = De activiteit is verlopen.

Groen = De activiteit is gereed.

Probleem met toevoegen knop opgelost

De toevoegknop bij ‘Mijn activiteiten’ bleef helaas soms leeg, waardoor het niet mogelijk was om in dit scherm een activiteit toe te voegen. Dit is opgelost en het werkt weer zoals het hoort!

Weergave probleem opgelost

Er ging iets mis waardoor je als je bij ‘Instellingen’ > ‘Weergaves’ een andere koos, degene die actief was niet automatisch uitgeschakeld werd. Het werkt nu weer goed: als je van weergave switcht wordt de vorige uitgeschakeld en de nieuw gekozen weergave actief.

Opslaan weergave grid

Het opslaan van een weergave in een grid ging niet overal goed. De weergave werd niet exact zo getoond als opgeslagen. Dit is nu opgelost en werkt weer naar behoren.

MJOP Prognose

Wanneer je een geselecteerde locatie in een MJOP Prognose verwijderd had bleef de locatie wel als geselecteerd in de lijst staan. Ook werden de bijbehorende activiteiten niet weggehaald. Dit probleem is nu opgelost!

In de vakantieperiode is onze bezetting beperkter dan normaal. Maar ook nu blijven we ons product uitbreiden en verbeteren. De komende maand ligt de focus op het volgende;

 • Externe toegang tot HUMBLE.
  We werken nog aan de mogelijkheid klanten/leveranciers gemakkelijk toegang te geven tot enkel de gerelateerde locaties/elementen in HUMBLE! Erg fijn als je niet al je data over gebouwen en elementen wil delen, maar enkel een selectie.
 • Controlelijsten module
  Momenteel zoeken we uit hoe we deze module kunnen verbeteren. Vervolgens kunnen we de nieuwe EML 2023 lijsten in HUMBLE plaatsen, en afhankelijk van de beantwoording van gebruikers, er automatisch activiteiten aan laten koppelen. We gaan het ook makkelijker maken om controlelijsten af te handelen in onze app. Daarnaast hebben we nog een aantal bugs in deze module te fixen.
 • Triggers
  De nieuwe functionaliteit ‘Triggers’, zoals in de release notes beschreven gaan we nog verder verbeteren. Onder andere door het definieren van triggers makkelijker te maken, en meer definities aan te bieden ‘out-of-the-box’.