Gerealiseerd in versie 22.05.050

Verbeterd

PDF’s en afbeeldingen bewerken

Middels deze release is het mogelijk geworden om afbeeldingen en PDF documenten te bewerken. Als gebruiker kun je annotaties plaatsen, opmerkingen (voorzien van voor- en achternaam) toevoegen, vormen tekenen, tekst toevoegen, een handtekening of stempel plaatsen en nog veel meer! Alle toevoegingen die gedaan worden, worden automatisch opgeslagen. Ook in een later stadium zijn eerder gemaakte toevoegingen nog te wijzigen of te verwijderen.

MJOP prognose scherm is uitgebreid met een totale kosten kolom en de mogelijkheid om activiteiten buiten scope te verbergen

Middels deze aanpassing is het onder andere mogelijk om een totale kosten kolom aan de MJOP prognose toe te voegen. Deze kolom is middels een knopje aan/uit te zetten naar keuze in het scherm. Het is nu ook mogelijk om MJOP activiteiten te verbergen die niet in de scope voorkomen. Wanneer het startjaar 2022 is, en de prognose voor 5 jaar is, dan kan middels deze knop uitgeschakeld worden dat MJOP activiteiten van bijvoorbeeld startjaar 2030 getoond worden. Standaard worden namelijk alle MJOP activiteiten getoond, ook al vallen ze niet binnen de scope van de MJOP prognose. Dit is nu dus instelbaar!

Volgorde custom velden is nu aanpasbaar

Wanneer er meerdere custom velden op hetzelfde scherm geplaatst worden, kan het zijn dat men de volgorde wil beïnvloeden. Dit was eerst niet mogelijk. De custom velden werden op het scherm getoond op de volgorde waarop ze zijn aangemaakt. Middels de pijltjes kan een custom veld nu hoger of lager geplaatst worden.

Er wordt nu om bevestiging gevraagd bij het archiveren van meerdere records middels Multi-Select

Er werd eerst geen bevestiging gevraagd bij het archiveren van meerdere records. Deze extra stap is nu, voor de veiligheid, toegevoegd.

Direct een afbeelding toevoegen bij het aanmaken van een gebrek

Het is nu mogelijk om afbeeldingen (of documenten) gelijk bij het aanmaken van een gebrek toe te voegen. Het is dus niet langer nodig om na het opslaan van het gebrek, het gebrek te openen om ze op die manier toe te voegen.

Leesbaarheid HUMBLE verbeteren

Op alle detailschermen in de applicatie wordt nu een ‘dikker’ lettertype toegepast. De leesbaarheid van het scherm gaat hiermee significant omhoog. De veldnamen zijn nu kleiner ten opzichte van de ingevulde waarden. De focus komt hiermee op de inhoud van de velden, en niet op de velden/veldnamen zelf.

 

Alle lijstvelden worden nu logisch gesorteerd in plaats van alfabetisch

In HUMBLE zijn een groot aantal velden beschikbaar waarin we een standaard lijst met opties hebben opgenomen. Bijvoorbeeld het veld ‘Status’ op het scherm ‘Elementen’. Deze opties werden tot voor kort automatisch alfabetisch gesorteerd. Nu wordt een logisch volgorde gebruikt. Bij het veld ‘Belang’ op scherm ‘MJOP Activiteit wijzigen/toevoegen’ is nu de volgorde; Gering, Matig, Ernstig (logisch) in plaats van; Ernstig, Gering, Matig (alfabetisch).

 

Lijst items te beheren via Applicatiebeheer

In HUMBLE zijn een groot aantal velden beschikbaar waarin we een standaard lijst met opties hebben opgenomen, al deze opties samen noemen wij ‘Lijst items’. Bijvoorbeeld het veld ‘Status’ op het scherm ‘Elementen’ of het veld ‘Soort gebouw’ op het scherm ‘Gebouw’. Deze opties zijn per organisatie uit te breiden of te verbergen. Dit was eerst enkel door database beheerders te doen. Maar nu is de tegel ‘Lijst items’ toegevoegd aan het Applicatiebeheer menu.

Documenten/afbeeldingen worden nu uniek opgeslagen

Voor de implementatie van deze wijziging werd een document of afbeelding opnieuw gekoppeld wanneer hetzelfde document voor een tweede of derde keer werd geupload. Dit was op zich geen probleem, maar het bleek dat een gebruiker er soms juist bewust voor kiest om een document meerdere malen te uploaden en te koppelen. Dit is nu mogelijk!

 

Meerdere notificaties op startscherm tegelijk sluiten

Het was al mogelijk om je notificaties op het startscherm te sluiten. Echter, bij het opnieuw starten van HUMBLE kwamen deze notificaties weer terug. Het is nu mogelijk om alle notificaties op het startscherm tegelijkertijd als gelezen te markeren.

 

 

Compliance activiteiten zijn nu te archiveren

De Compliance regelset in HUMBLE is dusdanig uitgebreid dat lang niet alle gegenereerde activiteiten van toepassing zijn voor jouw organisatie. Voor deze release was je enige optie om activiteiten die niet van toepassing zijn te laten vervallen (stuk voor stuk). Hierdoor verdwenen ze echter niet uit de lijst. Middel deze release is het archiveren van Compliance activiteiten mogelijk. Dit kan stuk voor stuk, maar ook middels Multi-Select. Wanneer activiteiten gearchiveerd worden, zullen ze niet meer in beeld zijn, maar zijn ze eventueel nog wel uit het archief te halen.

Tijden tussen statussen bij scherm ‘Meldingen’ nu inzichtelijk!

Het is nu mogelijk om de tijden tussen statussen, en tussen een bepaalde status en de aanmaakdatum/tijd, van een melding als kolom te tonen. Respons- en hersteltijden voor meldingen kunnen met deze toegevoegde functionaliteit inzichtelijk worden gemaakt. Open in de instellingen van de Meldingenlijst, de lijst; ‘Status tijden’. En kies vervolgens bij ‘Kolommen’ voor de gewenste tijd kolommen. Bij een eventuele export naar Excel worden deze kolommen uiteraard meegenomen!

 

Bugs opgelost

Kolomnamen bij scherm ‘Afdeling’ hersteld

Op het ‘Afdeling’ scherm, onder ‘Gegevensbeheer’ werden de kolomnamen niet juist getoond. Deze zijn nu hersteld.

Op de kaartweergave bij locaties staat nu ‘Bekijk locatie’

Dit is een kleine tekstuele wijziging om verwarring te voorkomen. Voorheen stond bij alle verschillende locatiesoorten (na het aanklikken van een locatiemarker); ‘Bekijk gebouw’, ook wanneer het om een terrein of appartement ging. Dit is vervangen door; ‘Bekijk locatie’.

Decimalen werden niet overal goed getoond

Dit is nu zo goed als overal aangepast. Wanneer je een getal met decimalen invoert, worden niet langer bij het opslaan de decimalen vervangen door 00.

Sorteren op veld ‘NL-SfB Codes’ op scherm ‘Compliance Regels’ resulteert niet langer in een foutmelding

Er is een bugfix doorgevoerd om dit probleem op te lossen.

Bij een MJOP activiteit wordt nu automatisch de juiste locatie gekoppeld bij wijziging element

Wanneer je een MJOP activiteit gaat maken, en bij ‘Locatie’ een gebouw invult, dan wordt het veld ‘Element’ automatisch gefilterd op alle elementen binnen dat gebouw. Als je vervolgens de keuze hebt gemaakt voor een element wat zich in de technische ruimte bevindt, dan wordt nu automatisch de technische ruimte ingevuld bij ‘Locatie’. De locatiebepaling blijft op deze manier intact.

Het kopiëren van rechten van een andere (template) organisatie ging niet goed

Dit is een kleine tekstuele wijziging om verwarring te voorkomen. Voorheen stond bij alle verschillende locatiesoorten (na het aanklikken van een locatiemarker); ‘Bekijk gebouw’, ook wanneer het om een terrein of appartement ging. Dit is vervangen door; ‘Bekijk locatie’.

In de lijsten met gearchiveerde records is de Multi-Select optie ‘Dearchiveren’ nu beschikbaar

Het was al mogelijk om middels Multi-Select tegelijkertijd meerdere records te archiveren. Deze wijziging maakt het mogelijk om middels Multi-Select ook meerdere records te dearchiveren. Dat moest tot nu stuk voor stuk, maar dat is voorbij!