Gerealiseerd in versie 22.04.110

Verbeterd

Codeveld bij locaties verlengd naar 30 tekens

Deze wijziging maakt het mogelijk om voor elke locatie in HUMBLE een langere code te registreren. Voorheen was dit veld namelijk afgezekerd op 10 tekens en dat bleek in de praktijk te weinig te zijn. Daarnaast dient de locatiecode vanaf nu binnen de organisatie uniek te zijn. Eerst was het enkel noodzakelijk om binnen de verschillende locatietypes eenzelfde code te gebruiken.
Een ruimte en een verdieping met dezelfde code is dus niet langer mogelijk. Dit is onder andere gedaan om het importeren van bijvoorbeeld elementen te vergemakkelijken. Wanneer bij de import de unieke code van een locatie gebruikt wordt, worden gelijk alle koppelingen goed gelegd.

Bij wijzigen NL-SfB code van een element wordt de eigen omschrijving van het element ook gewijzigd

Wanneer je een NL-SfB code van een element wijzigt, wordt de omschrijving van het element overschreven, mits deze al gewijzigd was. Deze verbetering zorgt ervoor dat het gemakkelijker wordt om een element te wijzigen van code, zonder dat de omschrijving ongewijzigd blijft.

Bruikbaar exporteren datum kolommen

Een vaak gehoorde en gevraagde verbetering van HUMBLE! Sinds deze release worden datum kolommen in lijsten geëxporteerd zoals ze getoond worden. Dus niet langer met een volledige datum/tijd stempel voorzien van tijdzone. Dit maakt het gebruik (sorteren/filteren) van datum kolommen in Excel exports gebruiksvriendelijker!

GBS beheer toevoegingen

Er zijn in deze release verschillende schermen (bijvoorbeeld; ‘Werkorders’, ‘Blokkades’, ‘Alarmen’ e.d.) toegevoegd aan HUMBLE. De GBS beheer schermen zijn standaard niet zichtbaar omdat een separaat implementatietraject vraagt.

Multi-unpin van documenten is nu mogelijk

In het documentbeheer kunnen documenten gepind worden (middels het punaise icoon) om snel meerdere documenten te kunnen downloaden. Het ongedaan maken van het pinnen (un-pinnen) was echter niet mogelijk. Hiervoor is nu zowel links (onder de locatiefilter), als rechtsboven (onder de ‘Favorieten’-knop) een ‘kruisje’ beschikbaar. Het indrukken van het kruisje resulteert in een leeg gemaakt klembord.

Dashboard kaartjes worden nu alfabetisch gesorteerd

Bijvoorbeeld bij; ‘Elementen’, ‘Meldingen’, ‘Compliance Activiteiten’ en dergelijke is het nu mogelijk om een opmerking die door een gebruiker is ingevoerd te wijzigen. Opmerkingen die door HUMBLE automatisch gegenereerd worden zijn niet te wijzigen door een gebruiker.

Ingevoerde opmerkingen zijn te wijzigen op de ‘Opmerkingen’ tabs

Dit is gedaan om het terugvinden van beschikbare kaartjes in het ‘Wijzig’-scherm van een dashboard te vergemakkelijken.

Afbeeldingen worden in viewer getoond

Het was niet mogelijk om afbeeldingen in HUMBLE via het ‘Documentbeheer’ scherm gelijk te openen. Dit kan nu wel.

 

Bugs opgelost

Wijzigen/toevoegen in een organisatie die haar data heeft gedeeld was ook mogelijk met kijkrechten

Middels deze release is deze bug opgelost. Wanneer men kijkrechten heeft ontvangen op een andere organisatie, kan men nu enkel kijken naar de gedeelde data.

Multi-Select wijzigen van datumvelden is hersteld

Deze bugfix maakt het mogelijk om gemakkelijk middels ‘Multi-Select’, en vervolgens ‘Wijzigen’, in één actie datumvelden van meerdere records te wijzigen. Deze actie resulteert niet langer in een foutmelding, en de wijzigingen worden nu daadwerkelijk doorgevoerd.

Opslaan, nog één toevoegen’ knop werkt nu meer dan één keer

Deze bugfix is zeer welkom. Wanneer je meerdere records achter elkaar aanmaakt kun je de knop ‘Opslaan, nog één toevoegen’ knop gebruiken. Het indrukken van de knop na het vullen van het record zorgt voor het opslaan van het record. Vervolgens wordt gelijk het formulier leeg gemaakt om nog een record toe te voegen. Echter, wanneer deze knop twee keer achter elkaar werd gebruikt, werd de tweede keer het formulier niet langer leeg gemaakt. Dat probleem is nu verholpen!

Startjaar in MJOP Prognose wordt niet langer gezien als getal, maar als jaar

Dit betreft een kleine fix. Voorheen werd in de MJOP Prognose het startjaar gezien als getal (2.022) in plaats van als jaartal (2022). Dat is nu opgelost.

Bij het koppelen van een locatie aan een inspectie werd het scherm niet goed geladen

Dit is nu hersteld. Alle locaties verschijnen nu. Voorheen werden alleen locaties getoond als de locatiefilter aan de linkerzijde uitgeklapt was.

Energielabel afbeeldingen waren niet voor labels E en A+ niet beschikbaar

Dit is middels deze release hersteld. Wanneer nu een locatie wordt toegevoegd met energielabel A+ of E wordt op de sub-tab ‘Energielabel’ een afbeelding van het label getoond. Voor alle andere labels werkte dit al.