Gerealiseerd in versie 22.12.140

We zijn blij je te vertellen dat de nieuwste versie 22.12.140 uit is! Hieronder vind je de releasenotes van deze update. Je kunt uiteraard ook James je laten meenemen langs alle nieuwe functionaliteiten!

Deze update staat in het teken van; Contractbeheer en het toewijzen van activiteiten aan interne medewerkers en externe leveranciers!

In HUMBLE kunnen steeds meer activiteiten van verschillende types worden geregistreerd. Denk bijvoorbeeld aan; MJOP activiteiten, Compliance activiteiten, Revisies, Meldingen en dergelijke. Veel gebruikers hebben ons laten weten dat ze graag deze activiteiten toe zouden kunnen wijzen aan een uitvoerende. Een uitvoerende kan zowel een interne medewerker als een externe leverancier zijn.

Personen ipv Gebruikers en Contactpersonen

Om zowel interne medewerkers, als externe contactpersonen (van een leverancier) te kunnen als ‘Uitvoerende’ van een activiteit was het noodzakelijk om deze twee lijsten tot één lijst te combineren. Er is nu één lijst met ‘Personen’ toegevoegd aan het submenu ‘Contractbeheer’.

Wanneer een nieuwe HUMBLE gebruiker aangemaakt wordt (iemand die mag inloggen), zal er automatisch een ‘persoon’ aangemaakt worden.

Wat te doen bij;

 • Nieuwe interne medewerker;
  – HUMBLE gebruiker aanmaken via Applicatiebeheer.
  – Bijbehorende rechten toekennen.
  – ‘Persoon’ wordt automatisch aangemaakt.
 • Nieuwe externe medewerker zonder toegang tot HUMBLE;
  – ‘Persoon’ aanmaken via Contractbeheer.
  – Veld ‘Leverancier’ vullen met de bijbehorende leverancier.

 • Nieuwe externe medewerker met toegang tot HUMBLE (men heeft nog geen toegang tot HUMBLE);
  – HUMBLE gebruiker aanmaken via Applicatiebeheer.
  – Bijbehorende rechten toekennen.
  – ‘Persoon’ wordt automatisch aangemaakt.

 • Nieuwe externe medewerker met toegang tot HUMBLE (men heeft al toegang tot HUMBLE voor een andere organisatie);
  –  HUMBLE externe gebruiker toevoegen via Applicatiebeheer
  – Bijbehorende rechten toekennen.
  – ‘Persoon’ wordt automatisch aangemaakt.

  Uitvoerende toewijzen

  Het is nu mogelijk om op vijf verschillende activiteitsoorten een uitvoerende ‘persoon’ toe te wijzen. Te weten; MJOP activiteit, Compliance activiteit, Duurzaamheid activiteit, Melding en Revisie. Dit kan heel simpel door een activiteit te wijzigen, en het veld ‘Uitvoerende’ te vullen. Indien je eerst een ’Leverancier’ selecteert, zal de lijst met mogelijke uitvoerenden gefilterd worden zodat enkel de bij de leverancier behorende personen te kiezen zijn. Super makkelijk dus!

  Notificeer uitvoerende

  Wanneer een activiteit is toegewezen aan een uitvoerende, is de volgende stap om deze persoon op de hoogte te stellen van het feit dat er een activiteit is toegewezen. Dit kun je gemakkelijk doen middels de knop ‘Uitvoerende notificeren’ op het detailscherm van de activiteit.

  Vervolgens gebeurt het volgende;

  • De uitvoerende (of de leverancier) ontvangt een mail volgens een standaard HUMBLE mailtemplate.
  • Het moment waarop een HUMBLE gebruiker op de knop drukt wordt in de ‘Opmerkingen’ (en de ‘Historie’) van de activiteit opgeslagen.

  De knop kan zo vaak als gewenst is, ingedrukt worden. Hij verdwijnt vanzelf wanneer de activiteit gereed is gemeld.

  Het is mogelijk om de standaard HUMBLE mailtemplate te vervangen door een eigen template. Neem hiervoor contact op met een HUMBLE specialist!

  Menuknop ‘Mijn activiteiten’

  Er is een nieuwe knop toegevoegd aan het startscherm van HUMBLE, genaamd; ‘Mijn activiteiten’. Middels deze knop kan eenvoudig een lijst met activiteiten opgeroepen worden die toegekend zijn aan de ingelogde gebruiker. Het is ook mogelijk om middels snelfilters (aan de linkerkant) activiteiten van collega’s of niet toegewezen activiteiten te tonen. Dit geldt zowel voor interne medewerkers, als externe leveranciers.

  Heel handig dus als je snel wilt zien wat er aan activiteiten voor jou open staat!

  In uitbreiding op het kunnen toewijzen van activiteiten aan gebruikers is ook het Contractbeheer in HUMBLE uitgebreid.

  Contractenscherm uitgebreid

  Het contractenscherm is uitgebreid met velden om de contractduur, ingangsdatum, einddatum, verlengingssoort (Stilzwijgend b.v.), verlengingstermijn, opzegtermijn en dergelijke vast te leggen.

  Alle activiteiten (van types; MJOP, Compliance, Duurzaamheid, Revisie en Melding) die onderdeel zijn van het contract worden getoond in de sub tab ‘Geplande activiteiten’. Alle (via activiteiten) gekoppelde elementen worden getoond in de sub tab ‘Elementen’. Middels deze aanpassing zijn de tabbladen ‘Definities’ en ‘Verbetervoorstel’ overbodig gemaakt.

  Contract (in bulk) koppelen aan activiteiten

  Aan activiteiten van vijf verschillende soorten is sinds deze update een contract te koppelen (zie hiervoor het veld ‘Contract’ bij de activiteit). Omdat er vrijwel altijd meerdere activiteiten onder één contract vallen, hebben we het ook mogelijk gemaakt om snel (middels Multi-Select) een contract aan meerdere activiteiten te koppelen.

  Deze opties zijn beschikbaar op de schermen; ‘MJOP activiteiten’, ‘Duurzaamheid activiteiten’, ‘Compliance activiteiten’, ‘Meldingen’, ‘Revisies’.

  Contract filters bij activiteiten

  Om een contract te kunnen koppelen aan één of meerdere activiteiten is het essentieel te weten welke activiteiten al wel/niet gekoppeld zijn. Hiervoor zijn lijst filters gemaakt die te benaderen zijn rechtsboven de lijst middels de ‘Instellingen’ knop. Op de vijf (al eerder genoemde) schermen ‘MJOP activiteiten’, ‘Duurzaamheid activiteiten’, ‘Compliance activiteiten’, ‘Meldingen’ en ‘Revisies’ zijn drie filters beschikbaar nu;

  • Zonder contract (activiteiten zonder een contract).
  • Met actief contract (activiteiten met een actief/lopend contract).
  • Met inactief contract (activiteiten waar wel een contract gekoppeld is, maar het contract is beëindigd of gearchiveerd).

  Koppeling met contract wordt niet gekopieerd bij element kopie

  Het is mogelijk in HUMBLE om elementen met bijbehorende activiteiten te kopiëren. Bij het maken van één of meerdere van deze element kopieën wordt de referentie naar een contract niet mee gekopieerd bij de onderliggende activiteiten. Dit is bewust gedaan om niet per ongeluk wijzigingen aan te brengen in inhoudelijke contractafspraken met leveranciers.

  ‘Meldingen’ categoriseren middels ‘Werksoort’

  Een vaak gehoorde vraag is de mogelijkheid om meldingen in HUMBLE te kunnen verdelen/categoriseren. Hiervoor hebben we het ‘Werksoort’ veld geïntroduceerd op het scherm ‘Meldingen’. De lijst met werksoorten is standaard leeg en naar eigen wens te vullen via Gegevensbeheer! Deze lijst wordt ook gebruikt op het scherm ‘Revisies’.

  Multi-Select toegevoegd aan scherm ‘Meldingen

  Het is nu mogelijk om middels Multi-Select meldingen te archiveren. Uiteraard is het, in het kader van de contractbeheer wijzigingen, ook mogelijk om een contract te kunnen koppelen.

  Bestaande MJOP activiteit aan Duurzaamheid melding te koppelen

  Het is nu mogelijk om een al bestaande MJOP activiteit te koppelen aan een Duurzaamheid melding. Dit maakt het mogelijk om bijvoorbeeld een al bestaande vervanging van een CV ketel onderdeel te maken van een Duurzaamheid melding inzake het plaatsen van een warmtepomp. Vul hiervoor het veld ‘Duurzaamheid melding’ op het wijzigformulier van de ‘MJOP activiteit’.

  Kolom ‘Hoogste prioriteit gebreken’ beschikbaar in de lijst met Elementen

  Deze kolom kan gebruikt worden om elementen te sorteren op prioriteit (op basis van onderliggende gebreken). Een conditiescore zegt namelijk niet altijd wat over de urgentie van het herstellen van één of meerdere gebreken; de prioriteitscore van het gebrek doet dat wel. De hoogste prioriteitscore wordt getoond in de kolom van alle aan het element gekoppelde niet-gearchiveerde (dus actieve) gebreken. Wanneer er geen gebreken gekoppeld zijn, blijft de kolom leeg. De kolom is aan te zetten via ‘Kolommen’ rechts naast de lijst.

  Wijzigingen aan het Duurzaamheid Meters scherm

  Er is nu een dashboard tab beschikbaar op het scherm ‘Meters’ in de ‘Duurzaamheid’ module. Het is tevens mogelijk om nu Multi-Select te gebruiken voor wijzigen en archiveren op het ‘Meters’ scherm! Op, in het tabblad ‘Opmerkingen’ gemaakte, opmerkingen is nu door te klikken naar het bijbehorende detailscherm. En tot slot; vanaf het detailscherm van de meter kan nu ook doorgeklikt worden naar de meterdefinitie!

  Sub tab ‘Opmerkingen’ toegevoegd aan ‘MJOP activiteiten’ en ‘Duurzaamheid activiteiten’

  Middels deze update is een sub tab ‘Opmerkingen’ beschikbaar gekomen bij de activiteitsoorten ‘MJOP activiteiten’ en ‘Duurzaamheid activiteiten’. Op deze tabs is onder andere te zien wanneer een uitvoerende/leverancier genotificeerd is van de uit te voeren taak (en door wie).

   

  Refresh op ‘Historie’ sub tabs hersteld

  Helaas werd de inhoud van alle ‘Historie’ sub tabs de afgelopen tijd niet automatisch opgehaald. Door een keer op ‘Vernieuwen’ te klikken werd dit alsnog gedaan. Het leek echter alsof er geen historie was. Dit is nu hersteld. Gelijk bij het openen van de tab wordt de historie ingeladen.

  ‘Mijn profiel’ werd niet geopend

  Wanneer je rechtsboven ‘Mijn profiel’ probeerde te openen, gebeurde er niets. Je kon dus niet je foto en/of naam aanpassen. Dit is middels deze update hersteld.

  Labels op Y-as van dashboard kaarten is in te stellen

  Dit maakt het mogelijk om de Y-as van dashboard kaarten om te zetten van 1 tot 5 naar 2011 tot 2015 bijvoorbeeld. Neem voor meer informatie contact op met een HUMBLE specialist!

  Datumvelden juist exporteren MJOP prognose naar Excel hersteld

  Het exporteren van een MJOP prognose is geen probleem. Echter helaas werden datum/tijdvelden in de Excel van omvangrijke datum/tijd stempels (voorzien van tijdzone en milliseconden). Dit is hersteld.

  Lege tooltips verwijderd

  Op verschillende plekken in het platform werden ‘lege’ tooltips getoond. Deze zijn nu verwijderd, of voorzien van een toelichtende tekst.

  Venster algemeen locatiefilter uitgebreid

  In de locatiefilter rechtsboven is een selectie te maken van locaties waar alle data op gefilterd moet worden. Er was echter maar ruimte voor 10 locaties in het venster. Bij het selecteren van 20 locaties ging het filteren wel goed. Echter, wanneer je wilde zien welke 20 geselecteerd waren, was dat niet mogelijk. En wanneer er één weggehaald werd, sprong de filter terug naar 9 locaties in plaats van 19. Dit venster is nu aangepast. Bij veel geselecteerde locaties is het nu uit te vouwen!

  Locatieboom toonde af en toe locaties dubbel

  In de locatieboom die je rechts (bij bijvoorbeeld Elementen) kan zien, gaf soms een gebouw (of andere locatie) dubbel weer. Omdat dit onjuist is, en het verwarrend werkt, hebben we het middels deze update hersteld!