Release Notes 31 mei 2023

We zijn blij je te vertellen dat de update van 31 mei 2023 live is! Hieronder vind je de inhoud van de updates van de afgelopen vier weken. Je kunt uiteraard ook James je laten meenemen langs alle nieuwe functionaliteiten! Deze update staat in het teken van; Projectbeheer, Relaties met elementen, een aantal kleine verbeteringen en uiteraard bugfixes!

De projectenmodule van HUMBLE heeft gestalte gekregen! Deze is te vinden via ‘Contractbeheer’ en vervolgens; ‘Projecten’. Het is middels deze module mogelijk om hoog over projecten te beheren in HUMBLE. In deze eerste versie zijn de volgende functionaliteiten beschikbaar gemaakt;

 • Je kunt een project linken aan een locatie, leverancier en/of klant.
 • Statusbepaling per (deel)project.
 • Een project kan bestaan uit één of meerdere deelprojecten.
 • Aan elk (deel)project kunnen één of meerdere geplande activiteiten gekoppeld worden (MJOP activiteit, Melding, Revisie, Duurzaamheid activiteit).
 • Per (deel)project is een verantwoordelijke in te stellen.
 • Voor elk project kan een projectsoort bepaald worden. Deze lijst is te beheren via ‘Gegevensbeheer’ en vervolgens ‘Projectsoorten’.
 • Start- en einddatum zijn inzichtelijk te maken.
 • Voor elk (deel)project is een ‘Budget‘, ‘Verbruikt budget’ en ‘Resterend budget’ inzichtelijk. Per project stel je een een budget in. Alle kosten van de gekoppelde geplande activiteiten worden opgeteld in het veld ‘Verbruikt budget‘. Het ingesteld budget minus het verbruikte budget wordt getoond in het veld ‘Resterend budget‘.
 • Aan (deel)projecten zijn documenten en afbeeldingen te koppelen.
 • In alle Locatieschermen (bijvoorbeeld ‘Gebouwen’), maar ook in het ‘Leveranciers’ scherm, zijn gekoppelde projecten in te zien.
 • Op de schermen ‘MJOP activiteit’, ‘Melding’, ‘Revisie’ en ‘Duurzaamheid activiteit’ is het veld ‘Project’ toegevoegd om deze activiteiten aan een project te kunnen koppelen.
 • Momenteel denken we na over hoe we de geplande activiteiten van een project visueel in een tijdlijn kunnen ontsluiten. Mocht je nog functionaliteiten in het projectbeheer in HUMBLE missen, laat het ons weten!

In de vorige update hebben we het onderdeel ‘Relaties met locaties’ toegevoegd. Middels deze update rollen we ‘Relaties met elementen’ uit. Het principe is hetzelfde. Per element zijn één of meerdere relaties vast te leggen. Denk hierbij aan de eigenaar, beheerder of installateur. Ga hiervoor naar de sub tab ‘Relaties’ bij het element. Voeg een relatie toe, en kies een relatiesoort uit de lijst. Een element kan gerelateerd worden aan een klant, leverancier en/of persoon. Bij de schermen ‘Klanten’, ‘Leveranciers’ en ‘Personen’ zijn ook alle gekoppelde elementen te zien. Super handig!

Standaard uitvoerende van activiteit(en)

Nu relaties tussen leveranciers en elementen vast te leggen zijn is het mogelijk om deze informatie te gebruiken. Indien bij een relatie tussen een element en een leverancier de optie ‘Standaard uitvoerende van activiteiten’ op ‘Ja’ is gezet, wordt bij het toevoegen van bijvoorbeeld een melding voor dit element, de gerelateerde leverancier automatisch ingevuld! Wanneer dit goed ingeregeld wordt hoeft een gebruiker dus niet meer na te denken welke leverancier een melding zou moeten oppakken. Men hoeft enkel nog maar op de knop ‘Uitvoerende notificeren’ te drukken. Top toch?

 

GPS positionering wijzigen

Naast de bestaande afbeelding hebben we ook een kaart toegevoegd aan het locatie detailscherm. Je kunt gemakkelijk switchen tussen de afbeelding en de kaart. Wil je de locatie wijzigen? Ga dan naar de subtab ‘Kaart’. Je ziet hier de grote versie van de kaart. Om de locatie te wijzigen klik je op Wijzigen en vervolgens kan je de marker verslepen naar de juiste locatie. Klik op opslaan en je GPS-positionering is aangepast!

Locatieclustering

We hebben de kaartweergave ook geoptimaliseerd. We hebben clusters toegevoegd, waardoor je ziet hoeveel locaties er op één plek zitten. Als je erop klikt ga je naar de locaties toe en zie je waar de locaties exact zitten.

Ook hebben we het marker icoon aangepast, waardoor je nauwkeuriger kan zien waar een locatie exact zit.

In sommige gevallen werd er geen pop-up getoond wanneer je op een locatie marker klikte in de kaartweergave, dat is ook hersteld.

Waterbeheer

 • Ook in deze release weer een update van de Waterbeheer module. We hebben hard gewerkt aan de volgende onderdelen:
  Beheersmaatregelen; Voor elk tappunt (of locatie) zijn nu één of meerdere beheersmaatregelen in te plannen. Deze activiteiten maken onderdeel uit van het legionellabeheersplan van een organisatie. Denk hierbij aan; Spoelen, Temperatuur meten, Monstername, Keerklepcontrole en dergelijke. De activiteiten zijn intern of extern toe te wijzen.
  Er is een sub tab ‘Beheersmaatregelen’ toegevoegd aan het Tappuntenscherm.
 • Tappunt wijzigingen; Het is vanaf nu mogelijk om tappunt wijzigingen in te voeren. Middels dit scherm kunnen dergelijke wijzigingen gedocumenteerd worden zodat, bij overtredingen of als een tappunt verkeerd geïnstalleerd is, een herstelactie uitgevoerd kan worden.
  Er is een sub tab ‘Wijzigingen’ toegevoegd aan het Tappuntenscherm.
 • Tappunt wijziging templates; Ook hebben we het mogelijk gemaakt dat je templates kan maken voor ‘Tappunt wijzigingen’. Deze templates maken het mogelijk om vaker voorkomende problemen (met tappunten) te registreren zodat, wanneer ze zich nogmaals voordoen, de probleem- en oplossingstekst automatisch gevuld kunnen worden in de wijziging. Erg handig!

Rechten instelbaar op sub tabs ‘Opmerkingen’
Op verschillende schermen is een sub tab ‘Opmerkingen’ beschikbaar. Deze tab kan gebruikt worden om verschillende informatie vast te leggen. Via de beheermodus van het scherm zijn de volgende rechten instelbaar; ‘Opmerkingen bekijken’, ‘Opmerkingen wijzigen’, ‘Opmerkingen toevoegen’, ‘Opmerkingen archiveren’.

Toevoegen ander record vanuit wijzig-/toevoegscherm

Een bug die heel lang in HUMBLE heeft gezeten is nu eindelijk opgelost. Het plus icoontje en de daarbij behorende functionaliteit dat je snel een gerelateerd record kan toevoegen (vanuit een wijzig-/toevoegscherm) was verdwenen. Deze is nu weer terug en dat is toch eigenlijk wel heel fijn!

Dashboarding

Er gingen een drietal zaken mis met de dashboards, deze zijn nu hersteld;

 • Er ging iets mis in het dashboard met de kaartjes, die stapelde zich over elkaar heen.
 • De snelfilters bij dashboards instellingen waren verdwenen. Deze zijn nu weer terug en werken weer goed.
 • De dashboards waren niet in alle talen goed vertaald, waardoor ze af en toe leeg werden getoond.

MJOP prognose bord

Wanneer je extra kolommen toevoegde bij MJOP prognose werden ze niet allemaal getoond. Dit is nu opgelost.

Nadat je aanpassingen had gedaan aan een MJOP prognose, moest je eerst handmatig je scherm verversen voordat de aanpassingen zichtbaar waren. Dit was erg vervelend maar is nu opgelost en het scherm wordt automatisch ververst.

Met multi-select wijzigingen doorvoeren na filtering

In de situatie dat je een lijst hebt gefilterd door middel van snelfilters, om vervolgens wijzigingen door te kunnen voeren, ging dit niet altijd goed. De hele lijst werd op de achtergrond geselecteerd voor het wijzigen in plaats van enkel de selectie. Dat is nu opgelost en werkt naar behoren.

Alleen opmerkingen bewerken die je zelf hebt toegevoegd

Het was mogelijk om ook opmerkingen die door een andere gebruiker toe waren gevoegd te bewerken. Dat hebben we aangepast; je kunt nu alleen de opmerkingen die jezelf hebt toegevoegd bewerken.

Documenten direct zichtbaar na koppelen

Er ging iets mis waardoor je, nadat je een document had gekoppeld, eerst moest refreshen voordat ze zichtbaar werden. Hierdoor leek het alsof het niet gelukt was. Dit is nu opgelost en de gelinkte documenten zijn dus direct zichtbaar nadat je ze gekoppeld hebt.

Alle elementen van de locatie (en ondergelegen locaties) worden nu getoond op het Meldingenscherm

Het veld ‘Element’ op het Meldingenscherm toonde voorheen enkel de elementen die direct gekoppeld zijn aan de ingevulde locatie. Nu worden ook de elementen getoond die aan lager gelegen locaties gekoppeld zijn.

Meerdere annotaties op een document

Als je meermaals annotaties maakte op een document, werden ze helaas alleen de eerste keer opgeslagen. Dat is met deze release opgelost.

 

App update

Zeer binnenkort zullen we een nieuwe versie uitbrengen van de HUMBLE App. Hierin zit bijvoorbeeld de mogelijkheid om een element te kopiëren. Een kleine toevoeging die het uitvoeren van een inspectie vereenvoudigd.

Compliance update!

Om onze gebruikers te voorzien van de meest actuele wet- en regelgeving (gerelateerd aan elementen en gebouwen) hebben we een samenwerking met Melford. Aan het eind van elk kwartaal werkt Melford de lijst met vigerende wet- en regelgeving bij. Alle (tekstuele/frequentie) wijzigingen, toevoegingen en regels die vervallen zijn, staan op deze lijst.

Een installateur moet bijvoorbeeld vanaf dit jaar verplicht BRL 6000-25 gecertificeerd zijn om onderhoud te mogen uitvoeren aan aan gebouw gebonden gasverbrandingsinstallaties; zoals gasketels en rookafvoeren.

Middels de volgende update (28 juni 2023) zullen we onze regelset bijwerken zodat HUMBLE weer helemaal actueel en compleet is. Indien van toepassing, worden jouw compliance activiteiten automatisch bijgewerkt.

Wil je vooraf weten wat dit voor jouw organisatie betekent? Neem dan contact op met een HUMBLE specialist.

Waterbeheer

We maak goede vorderingen met Waterbeheer, we zijn bezig de benodigde functionaliteiten toe te voegen aan de HUMBLE App.

Data filter toepassen voor locaties en elementen

Momenteel werken we aan de mogelijkheid klanten/leveranciers gemakkelijk toegang te geven tot enkel de gerelateerde locaties/elementen in HUMBLE! Erg fijn als je niet al je data over gebouwen en elementen wil delen, maar enkel een selectie.

Voor activiteiten was dit al mogelijk middels de rol ‘Alle mijn/leverancier activiteiten’.

Volgende update

De volgende update van HUMBLE is 28 juni 2023. De update van de app zal eerder plaatsvinden. Hier worden aparte release notes voor gestuurd.

Benieuwd waar onze designers en developers nog meer aan werken? Bekijk het hier.