Gerealiseerd in versie 22.06.020

Verbeterd

Geplande activiteiten bevat zowel MJOP als compliance activiteiten

De tab geplande activiteiten bij een gebouw bevat nu zowel MJOP als compliance activiteiten.

Lijstitems

De tegel Gebouwsoorten en bijbehorende schermen in gegevensbeheer is verwijderd, deze kunnen vanaf nu worden gemaakt via het scherm Lijstitems.

Kolom organisatie vervangen door organisatie omschrijving

De kolom Organisatie welke getoond werd als de lijst data bevat uit gedeelde organisaties, is vervangen door de kolom Organisatie omschrijving

Toevoegen numeriek veld bij aanmaken MJOP activiteit

In het wijzigen scherm van een MJOP activiteit is een numeriek veld toegevoegd voor de Notificatie periode in dagen waar een default waarde van 60 door de gebruiker is aan te passen.

 

 

Bugs opgelost

Foutmelding bij meerdere foto’s uploaden bij aanmaken gebrek opgelost

Meerdere foto’s uploaden bij het aanmaken van een gebrek gaf foutmeldingen en het leek of het gebrek niet was aangemaakt. Dit is in deze versie opgelost.

Alle opmerkingen tabs zijn in te zien en te bewerken

Het is mogelijk om bij de schermen Elementen, Compliance Activiteiten, Meldingen, Revisies en Werkorders in een sub tab opmerkingen te plaatsen. Deze worden automatisch voorzien van een gebruikersnaam en datum/tijdstempel. Niet al deze opmerkingen tabbladen waren te openen, of te bewerken. Dat is nu opgelost. Daarnaast zijn de opmerkingen zo gesorteerd dat de nieuwste toevoegingen bovenaan getoond worden.

Zonder TOTP switchen naar organisaties met TOTP

Een gebruiker kan vanaf nu, als hij/zij is ingelogd zonder TOTP, switchen naar organisaties met TOTP.

Subtabbladen worden getoond bij de juiste rol

Bij een gebruiker met een bepaalde rol werden niet altijd de subtabbladen getoond. Dit is nu opgelost.

Toevoegen locaties aan het filter

Het toevoegen van locaties aan het filter werd niet direct doorgevoerd maar pas na het verversen van de pagina. Dit is nu opgelost.

Indexatie in prognose prijs peiljaar als uitgangspunt

Voor de indexatie in een prognose moet het prijs peiljaar – van de MJOP activiteit – als uitgangspunt worden genomen en niet het startjaar van de prognose. Dit is nu aangepast en het prijs peil jaar wordt nu gebruikt.