App update: gerealiseerd in versie 22.07.130

Verbeterd

Primaire afbeelding instellen voor elementen, locaties en gebreken

Het is nu mogelijk om via de app de primaire afbeelding van een element, locatie of gebrek te wijzigen! Gebruik hiervoor het punaise icoontje bij de afbeelding.

 

Het veld ‘Code’ is op het locatiescherm weggehaald

Elke locatie (gebouw, verdieping, ruimte etcetera) dient een unieke code te hebben. Deze is nu niet langer in te voeren in de app waardoor er geen dubbelingen in codes kunnen ontstaan. Deze dubbelingen resulteerden namelijk in foutmeldingen waardoor nieuw aangemaakte locaties niet gesynchroniseerd konden worden. Het beheer van locatiecodes dient voortaan in HUMBLE te gebeuren, en niet in de app. Deze wijziging maakt het voor een inspecteur op locatie gemakkelijker om locaties aan te maken zonder foutmeldingen!

 

Veld ‘Bouwjaar’ toont geen overbodige ‘0’

Dit is nu aangepast. Dit was eerst wel het geval. Men diende bij het invullen eerst de ‘0’ te verwijderen alvorens het bouwjaar in te kunnen vullen. Deze extra handeling is nu weggenomen. Efficienter data vastleggen dus!

 

Bugs opgelost

Locatiestructuur (volgorde van terrein tot werkplek) is hersteld

De volgorde van de locaties stond in de app niet juist. Het was bijvoorbeeld niet mogelijk om een bouwdeel aan te maken op een verdieping. De volgorde in de locatieboom is nu gelijk aan de volgorde in de HUMBLE applicatie.

 

Toegevoegde custom velden worden na opnieuw ophalen stam data gelijk zichtbaar

Wanneer er voor gekozen wordt om extra gegevens bij bijvoorbeeld elementen vast te leggen dan er standaard velden beschikbaar zijn, kan er gewerkt worden met custom velden. Deze custom velden kunnen via de HUMBLE applicatie aangemaakt worden. Voorheen moest de app volledig verwijderd worden van je apparaat, en opnieuw worden geïnstalleerd. Pas toen kwamen de custom velden tevoorschijn. Dit is nu niet meer nodig.

Maak de custom velden aan in HUMBLE, open in de app het ‘Applicatie instellingen’ menu de optie ‘Inspectie data download’, en klik vervolgens op ‘Download stam data (opnieuw)’. Even wachten, en de custom velden worden zichtbaar!

 

Menu tegels verbergen in de app middels rollen en rechten

Voorheen was het niet mogelijk om tegels in de app te verbergen door middel van rollen en rechten. Dit is nu wel mogelijk. Men dient er wel zelf op te letten dat een gebruiker voor het kunnen uitvoeren en opslaan van een inspectie. zowel rechten nodig heeft voor ‘Inspecties’ als voor ‘Elementen’. Gebruikers van organisaties die geen gebruik maken van rollen en rechten ontvangen automatisch rechten voor alle menu tegels.

 

Getallen met decimalen worden voortaan juist opgeslagen en getoond

In het elementenscherm in de app werden decimalen in de velden ‘Aantal’ en ‘Capaciteit’ niet getoond. Het was wel mogelijk om cijfers achter de komma in te vullen, maar deze werden niet opgeslagen. Beide situaties zijn hersteld. Ook het vullen van custom velden met numerieke waarden gaat nu goed!

 

Het is niet langer mogelijk om meer dan 100% aan gebreken op te slaan

Wanneer een gebruiker probeert om meer dan 100% aan NEN2767 gebreken op te slaan voor een element, zal dit gelijk (voor het opslaan) afgekeurd worden. Er wordt nu duidelijk getoond hoeveel procent er nog beschikbaar is. Dit ging voorheen regelmatig fout met het synchroniseren van gebreken vanuit de app naar de HUMBLE applicatie. Middels deze update wordt het maken van fouten met percentages van gebreken vrijwel onmogelijk!