Release Notes Maart 2023

We zijn blij je te vertellen dat de update van Maart 2023 live is! Voortaan sturen we elke vier weken release notes van hetgeen we gerealiseerd hebben. Hieronder vind je de inhoud van deze update. Je kunt uiteraard ook James je laten meenemen langs alle nieuwe functionaliteiten!

Deze update staat in het teken van; Dashboard instellingen, Contract verlengen, kosten wijzigen in MJOP Prognose, extra filters en een flinke lijst kleine aanpassingen en bugfixes!

 

We hebben de dashboards weer een stuk gebruiksvriendelijker gemaakt. Het wijzig scherm zal vanaf nu openen in een apart tabblad, waar je al je alle dashboard kaarten overzichtelijk in een tegelweergave ziet. Ook kun je hier filteren op ‘Module en ‘Type’ kaart. Een mooie verbetering!

Vanuit HUMBLE ontvang je een mail wanneer er een contract gaat verlopen. Vanuit deze mail kun je doorklikken naar HUMBLE. In het platform kun je het contract verlengen middels een knop op het detailscherm. De einddatum (en daarmee opzegdatum en notificatiedatum) worden opgehoogd met de verlengingsduur. Het contract loopt vanaf nu door en op de nieuw berekende notificatiedatum ontvang je weer een mail.

Als je een contract verlengt wordt er automatisch een opmerking toegevoegd aan het (nieuwe!) subtabblad ‘Opmerkingen’ bij het contract. Zo kun je dus altijd terugvinden wat er in het verleden gebeurt is! Super handig!

Vanaf deze update kun je spelen met wijzigingen in kosten in je MJOP prognose. Voorheen kon je alleen wijzigingen doen voor de cyclus, periodiciteit en verwachte startdatum.

De volgende velden zijn nu ook in de prognose te bewerken; ‘Kosten per eenheid’, ‘Uren per eenheid’, ‘Eenheid uren’, ‘Materieelkosten’, ‘Extra kosten’.

Elementenscherm

Om het terugvinden van de elementen waar je naar op zoek bent nog eenvoudiger en overzichtelijker te maken hebben we een aantal filters toegevoegd en een aantal tekstueel/inhoudelijk veranderd.

  1. Nieuw filter: ‘Met Compliance activiteit(en)’.
  2. Nieuw filter: ‘Met MJOP activiteit(en)’.
  3. Gewijzigd filter: ‘Met verlopen activiteiten’ veranderd in ‘Met verlopen MJOP activiteit(en)’.
  4. Nieuw filter: ‘Met verlopen Compliance activiteit(en)’.
  5. Gewijzigd filter: ‘Zonder MJOP activiteit’ is veranderd in ‘Zonder MJOP activiteit(en)’.
  6. Nieuw filter: ‘Met preventieve MJOP activiteit(en)’.
  7. Nieuw filter: ‘Met correctieve MJOP activiteit(en)’.
  8. Nieuw filter: ‘Met vervangende MJOP activiteit(en)’.
  9. Nieuw filter: ‘Met wettelijke MJOP activiteit(en)’.
  10. Nieuw filter: ‘Zonder afbeelding(en)’.
  11. Nieuw filter: ‘Zonder document(en)’.
  12. Nieuw filter: ‘Met afbeelding(en)’.
  13. Nieuw filter: ‘Met document(en)’

Gebrekenscherm

We hebben twee filters toegevoegd aan het gebreken scherm; met en zonder MJOP activiteiten. Dit hebben we toegevoegd zodat je makkelijk kan zien welke gebreken door een gekoppelde MJOP activiteit wordt opgelost en waarvoor nog een MJOP activiteit moet worden aangemaakt.

Nieuw filter: ‘Met MJOP activiteit(en)’. Filtert gebreken met één of meer niet gearchiveerde MJOP activiteiten.
Nieuw filter: ‘Zonder MJOP activiteit(en)’. Filtert gebreken zonder MJOP activiteiten.

Compliance activiteitenscherm

Je kunt vanaf deze update zien welke compliance activiteit documenten heeft en welke niet. Hiervoor zijn twee filters toegevoegd. Er is ook een extra kolom beschikbaar, genaamd ‘Aantal documenten’ (te bereiken via ‘Extra kolommen’ > ‘Vooraf gedefinieerde velden’).

 • Nieuw filter: ‘Met document(en)’.
 • Nieuw filter: ‘Zonder document(en)’.

Meldingenscherm

Ook wat kleine wijzigen aan het Meldingenscherm!

De gesloten tickets worden automatisch verborgen in de lijst die default geopend wordt.
Filter toegevoegd met ‘Gesloten meldingen’. Je kunt hiermee filteren op alle niet-gearchiveerde meldingen met de status ‘Gesloten’.

Toevoegknop voor activiteiten

Op een aantal plaatsen in de applicatie is een handige verbetering geïmplementeerd. Je kunt nu direct verschillende soorten activiteiten toevoegen vanuit één knop. Denk aan een ‘MJOP activiteit’, ‘Melding’, ‘Revisie’, ‘Duurzaamheid melding’ of ‘Duurzaamheid activiteit’. De knop is te vinden op verschillende plaatsen;

 • op sub tabs ‘Geplande activiteiten’ bij Locaties (alle locatiesoorten).
 • op sub tab ‘Geplande activiteiten’ bij Elementen.
 • bovenaan de lijst bij ‘Mijn activiteiten’.

Vanwege deze toevoeging zijn de tabbladen ‘Meldingen’, ‘Duurzaamheid activiteiten’ en ‘Duurzaamheid meldingen’ niet langer benodigd op locatieniveau. Via de sub tab ‘Geplande activiteiten’ zijn namelijk al deze activiteiten in te zien, te openen en toe te voegen. Om die reden zijn deze tabbladen verwijderd.

Aanpassingen in Documentenscherm

 • Er was wat verwarring over de werking van de velden ‘Bestandsnaam’ en ‘Omschrijving’. Om verwarring te voorkomen hebben we de kolommen hernoemd. Het veld ‘Omschrijving’ is hernoemd naar ‘Bestandsnaam’. Het veld ‘Bestandsnaam’ is hernoemd naar ‘Originele bestandsnaam’.
 • Documentsnelfilter (in de linkerbalk) gewijzigd van ‘Tekening’ in ‘CAD’. De verwachting bij het filter ‘Tekening’ was dat het gaat om tekeningen. Het gaat hier echter om DWG/DXF/DWF bestanden. Vandaar dat we het voor alle duidelijkheid veranderd hebben naar ‘CAD’.
 • Kolom ‘Revisienummer’ toegevoegd. Deze kolom toont het nummer van de gekoppelde revisie bij een document.
 • Veld ‘Documentdatum’ toegevoegd. In dit veld kan de datum die in/op het document staat geregistreerd worden. Hier was tot heden geen veld voor beschikbaar.
 • Sneller ontkoppelen middels Multi-Select. Het is nu mogelijk om bij de sub tabbladen ‘Elementen’, ‘Gebreken’ en ‘Locaties’ bij het detailscherm van een document snel in bulk te ontkoppelen.

Custom velden toegevoegd aan de gebouw wizard

De custom velden werden niet getoond in de gebouw wizard. Deze hebben we nu zichtbaar gemaakt. Zo kun je dus velden toevoegen die voor jouw organisatie relevant zijn.

Multi-Select bij Gebruikers

We hebben een aantal functionaliteiten toegevoegd aan de lijst met gebruikers. Middels Multi-Select is het voortaan mogelijk om (voor meerdere gebruikers tegelijkertijd);

Rol(len) toekennen

Alle rollen verwijderen.
Archiveren/Ontkoppelen.
Voor organisaties met veel gebruikers was dit een tijdrovende klus. Dit gaat dus nu een stuk sneller!

Historie functionaliteit uitgebreid

Vanaf deze release kun je bij de sub tabs ‘Historie’ wijzigingen die je in het verleden hebt aangebracht terugzetten. In het sub tabblad zie je een overzicht van alle wijzigingen die in het verleden gedaan zijn. Door op het ‘pijltje terug’ icoon te klikken zet je de wijziging weer terug. Heb je bijvoorbeeld per ongeluk een fout gemaakt? Geen probleem! Je kunt je data altijd weer herstellen. Een super gebruiksvriendelijke toevoeging!

Mogelijkheid tot HTTP(S) links toevoegen in tekstvelden

Je kunt nu externe links toevoegen. Zo kun je bijvoorbeeld bij een element middels een links naar een bestand linken dat in een ander systeem dan HUMBLE staat opgeslagen. Handig!

Aanvrager/indiener wordt automatisch gevuld bij een Revisie

Wanneer je een revisie aanmaakt wordt je naam automatisch ingevuld in het veld ‘Aanvrager/Indiener’. Op deze manier maken we je het dus nog iets makkelijker en voorkom je dat je dit veld vergeet in te vullen.

Automatisch vullen ‘Locatie’ en ‘Element’ op ‘MJOP activiteit’

De velden ‘Locatie’ en ‘Element’ worden automatisch gevuld op het scherm ‘MJOP activiteit’ als;

Een ‘Duurzaamheid melding’ wordt gekoppeld.

Een ‘Gebrek’ wordt gekoppeld.
Duidelijkere aanwijzing voor een gearchiveerd record
We hebben visueel duidelijker gemaakt als een record gearchiveerd is. Op zowel het detailscherm als in de lijstweergave zie je een rood icoon met ‘Gearchiveerd’. Ook is de omschrijving op het detailscherm doorstreept.

 

Automatisch nieuwe activiteit genereren bij gereedmelden terugkerende Duurzaamheid activiteit
Het automatisch her-inplannen van een ‘Duurzaamheid activiteit’ werkte nog niet goed. Deze functionaliteit werkt nu goed. Als je een ‘Duurzaamheid activiteit’ met een terugkerende cyclus ‘Gereed’ meld, wordt er nu automatisch een nieuwe activiteit aangemaakt.

Wijziging kleuren in kalenderweergave

De kleur bij een activiteit in de kalenderweergave is nu op basis van een activiteit. We hebben dit nu gelijk getrokken met de overgebleven tijd in de lijstweergave. Duidelijk voor iedereen dus!

Rood = Je activiteit is verlopen.
Oranje = Je activiteit is bijna verlopen.
Grijs = Je hebt nog genoeg tijd voordat je activiteit verloopt.
Groen = Je activiteit is afgerond.
Blauw = Je hebt geen tijd gekoppeld aan je activiteit.

 

Het afronden van een MJOP activiteit resulteert automatisch in een vervolgactiviteit, de kosten werden echter meermaals in de MJOP Prognose getoond

Wanneer je een MJOP activiteit uitvoert en op ‘Gereed’ zet wordt er automatisch een nieuwe activiteit gemaakt voor de eerstvolgende keer dat de activiteit uitgevoerd moet worden. Alles wordt dan gekopieerd. Ook de kosten. Dit maakte echter dat wanneer je in de MJOP Prognose kijkt, dat je ook de vorige activiteit ziet (met kosten). Maar ook de nieuwe activiteit (met kosten). Dit resulteerde dus in onjuiste/veel hogere kosten in de prognose. Dit is nu opgelost. De kosten van een gereedgemelde activiteit worden in de MJOP Prognose enkel in het jaar getoond waarin de activiteit is uitgevoerd!

Afbeeldingen in HUMBLE app werden niet getoond

De manier hoe de app de afbeeldingen ophaalt is gewijzigd. Om te zorgen dat je alle afbeeldingen weer in de app kan zien en gebruiken, doe je het volgende. Synchroniseer alle wijzigingen die je nog op je apparaat hebt staan. Verwijder de app, en installeer deze opnieuw. De afbeeldingen zijn nu weer zichtbaar!

Permissies vervallen nu bij het archiveren van een rol die niet langer gebruikt wordt

Het was mogelijk om een rol te verwijderen uit HUMBLE die niet langer gebruikt wordt. Alleen werden dan de ingestelde permissies niet automatisch verwijderd voor de gekoppelde gebruikers. Dit hebben we verbeterd en het archiveren van een rol betekent nu dus ook dat alle toegekende machtigingen automatisch vervallen.

Bug met verschuivende kolommen opgelost in MJOP Prognose bord

Het was zo dat als je periode van de prognose wijzigde, alle kolommen verschoven. Nu werkt het weer zoals het hoort te zijn; de zojuist toegevoegde jaren komen erbij en volgorde van de kolommen blijft ongewijzigd.

Data lijkt te verdwijnen bij het archiveren

Het was zo dat het leek dat er data verdween als je een record archiveert. De velden sprongen gelijk leeg, na verversen was de inhoud wel terug. Dit is nu opgelost.

Dearchiveren met Multi-select

Het was niet altijd mogelijk om records te dearchiveren met de Multi-select button. Dat is het nu wel!

Uploaden documenten met de rol ‘Normale gebruiker’

Het was niet mogelijk om een document voor een compliance activiteit te uploaden voor een gebruiker met de rol ‘Normale gebruiker’. Dit is nu hersteld en weer mogelijk.

Foutmelding bij toevoegen meerdere documenten/afbeeldingen met Multi-select opgelost (bij Elementen)

Het toevoegen van meerdere documenten en/of afbeeldingen aan elementen met Multi-select gaf een foutmelding. Dit werkt nu weer goed!

Middels Multi-Select documenten downloaden resulteerde in downloads met verkeerde bestandsnamen

De originele bestandsnaam die de bestanden hadden bij het uploaden naar HUMBLE werd gebruikt in plaats van de gewijzigde bestandsnaam. Dit is nu hersteld!

In de sub tabs ‘Documenten’ werden in de teller ook gearchiveerde documenten meegeteld

In het subtabblad documenten zie je hoeveel documenten er gekoppeld zijn. Gearchiveerde documenten werden daar ook bij opgeteld. Dit is nu hersteld.

Locatieboom verschuiving opgelost

De locatieboom op het detailscherm was verschoven. Deze hoort links naast de afbeelding te staan. Dit is nu hersteld!