Gerealiseerd in versie 22.09.280

We zijn blij je te vertellen dat de nieuwste versie 22.09.280 uit is! Hieronder vind je de releasenotes van deze update. Je kunt uiteraard ook James je laten meenemen langs alle nieuwe functionaliteiten! Deze update staat in het teken van; Documentbeheer en Lijsten+filters!

HUMBLE one year!

Vorige week was het alweer een jaar geleden dat we de nieuwste versie van HUMBLE lanceerde! We Humbly thank YOU. Zonder jou was HUMBLE Online Software Platform niet wat het vandaag is. Op naar weer een mooi jaar met gave nieuwe functionaliteiten! Bekijk de video hier!

Middels deze update is het documentbeheer in HUMBLE significant beter geworden. De aanpassingen zijn voornamelijk bedoeld om documenten en afbeeldingen gemakkelijker terug te kunnen vinden. We nemen je kort mee door alle verbeteringen!

Document filter beschikbaar

Aan de linkerzijde van het scherm was al een ‘Locatie filter’ beschikbaar. Deze filterbalk is nu in zijn geheel in te vouwen middels het filtericoon links van de ‘Toevoegen’ knop. Maar het mooiste is; er is een ‘Document filter’ onder geplaatst. Het wordt nu dus extra eenvoudig om te filteren op documenten.

Eén van de filter opties is bijvoorbeeld om documenten die nog NIET gekoppeld zijn aan andere gegevens in HUMBLE in één keer te filteren. Deze filteroptie maakt de menuknop ‘Inbox’ in het submenu ‘Documentbeheer’ overbodig. Dus die knop is middels deze update verwijderd.

Documenten mailen naar HUMBLE

Het was al mogelijk om documenten en afbeeldingen te mailen naar verschillende gegevens binnen HUMBLE. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het mailen/uploaden van documenten naar een element of een specifieke compliance activiteit. Het is nu ook mogelijk om documenten naar de Documentbeheer module te mailen door middel van één mailadres. Sla dit mailadres op in je adresboek en je kunt altijd gemakkelijk documenten en afbeeldingen naar HUMBLE mailen. Gemailde documenten kunnen via het Documentbeheer gemakkelijk gekoppeld worden.

Vertrouwelijke documenten

De optie om documenten als ‘confidentieel’ op te slaan hebben we eerder dit jaar geïntroduceerd. Maar het verschil met een ‘niet confidentieel’ document wordt nu duidelijk weergegeven middels het ‘slotje’ in de regel en op de detailpagina van een document. Uiteraard is het nu dus ook mogelijk om middels de document filter gemakkelijk de vertrouwelijke documenten te filteren.

Tegelweergave is verbeterd

In de vorige versie was er een lijst- en een fotoweergave. Deze waren te kiezen door middel van tabbladen bovenaan het scherm. Dit is nu verplaatst naar een keuzelijst rechtsboven. We kennen vanaf nu de opties ‘Lijst’ en ‘Tegels’ in het documentenscherm. In de tegelweergave wordt een preview getoond van verschillende documenttypes (afbeeldingen, DWG tekeningen, maar ook PDF en Word+Excel bestanden). Wanneer je met je muis over een tegel beweegt zul je een aantal knopjes tevoorschijn zien komen. Hiermee kun je onder andere het document bekijken of downloaden.

Verloopdatum beter zichtbaar door middel van timer

In beide weergave opties (lijst en tegel), en in het detailscherm, wordt een aflopende timer getoond bij documenten met een verloopdatum. Deze datum is per document in te stellen. Er is ook een notificatietermijn (in dagen) in te stellen. Vanaf de verloopdatum minus de notificatietermijn zal de timer oranje kleuren om aan te geven dat actie vereist is.

In een volgende update zullen we ervoor zorgen dat op de notificatiedatum een bericht naar de betrokken gebruikers gestuurd wordt.

Geannoteerde documenten

Documenten of afbeeldingen waar wijzigingen/teksten/pijlen en dergelijke op geplaatst zijn middels de tool in HUMBLE noemen we ‘geannoteerde documenten’. De mogelijkheid om te annoteren hebben we eerder dit jaar beschikbaar gemaakt via het documentenscherm. Het is vanaf nu mogelijk om in de lijstweergave te zien of een document annotaties heeft en daarmee gelijk ook wanneer deze voor het laatst gedaan zijn. Via de ‘Downloaden’ knop op het detailscherm van een document kun je ervoor kiezen of je het origineel wil downloaden, of de versie die voorzien is van annotaties.

Afbeeldingen bewerken

Naast het feit dat documenten geannoteerd kunnen worden, kunnen ook afbeeldingen bewerkt worden. Klik hiervoor in het detailscherm op de preview van de afbeelding. Middels deze simpele tool kan een afbeelding gedraaid, gespiegeld en bijgesneden worden. Wanneer je onderaan op ‘Opslaan’ klikt worden je wijzigingen doorgevoerd!

Multi-select opties

De Multi-select opties in het documentenscherm zijn uitgebreid. Behalve koppelen is het nu ook mogelijk om documenten in bulk te wijzigen, archiveren, pinnen en downloaden.

Het is mogelijk om in bulk te koppelen aan; elementen, gebreken, locaties, inspecties, MJOP activiteiten, meldingen, revisies en contracten.

Meer bestandsformaten!

Met deze update wordt het ook mogelijk om meerdere bestandsformaten toe te voegen! We ondersteunen nu de volgende formaten; bmp, gif, jp(e)g, png, psd, tif(f), csv, eml, msg, doc(x), vsd(x), xls(x), pdf, dwf, dwg, dxf, mov, mp4, mpeg, zip. De onderstreepte bestandsformaten kunnen binnen HUMBLE bekeken worden middels de weergavetool.

Optimalisatie detailscherm documenten

Het documentenscherm hebben we geoptimaliseerd. Er zijn rechtsboven een aantal knoppen toegevoegd om gemakkelijk acties uit te voeren (Wijzigen, Archiveren, Downloaden, Koppelen). Onder deze knoppen wordt een preview getoond van het document (indien beschikbaar). Onderaan het scherm wordt, in het tabblad ‘Weergave’, het document getoond (indien mogelijk). In de andere tabbladen is te zien waar dit document aan gekoppeld is.

Documentkoppelingen

Een document kan meerdere koppelingen hebben naar gegevens in HUMBLE. Denk hierbij aan elementen, gebreken, compliance activiteiten, meldingen en dergelijke. In het detailscherm van een document worden onderaan de meest gebruikte tabbladen voor documentkoppelingen getoond. Alle andere koppelingen worden getoond via het tabblad ‘Overige koppelingen’. Middels de knop ‘Koppelen’ zijn per document één of meerdere koppelingen te leggen. Super handig!

Sub tabs Documenten en Afbeeldingen samengevoegd

Middels deze update worden op alle schermen in HUMBLE de sub tabbladen ‘Documenten’ en ‘Afbeeldingen’ samengevoegd. Zowel documenten, als afbeeldingen noemen we ‘Documenten’ in HUMBLE. Het tabblad ‘Afbeeldingen’ verdwijnt dus. Echter, net als in het documentenscherm, is het sub tabblad ‘Documenten’ ook te tonen in de tegelweergave. Deze weergave is vergelijkbaar met het oude afbeeldingen tabblad. Alle functionaliteiten van het vernieuwde documentenscherm zijn terug te vinden in het sub tabblad ‘Documenten’. In de tegelweergave is het mogelijk om een primaire afbeelding in te stellen voor (bijvoorbeeld) het element waar je de tab geopend hebt.

Middels deze update is het filteren en opzoeken van data nog verder vereenvoudigd! Er zijn meer snelfilters toe te passen en ook is beter te zien waar de data op gefilterd is. We laten het je graag zien!

Snelfilters zijn uitgebreid

In de filterbalk boven de rijen met data is nu (bij lijstvelden) te filteren op meerdere opties! Bijvoorbeeld op het Elementenscherm kan op meer dan één status tegelijk gefilterd worden. Dit is een vaak gevraagde functionaliteit die middels deze update beschikbaar is geworden!

Snelfilteren middels rechtermuistoets

Wanneer je in de lijst met data staat, kun je op elke waarde middels rechtermuistoets een menu zichtbaar maken. Afhankelijk van het type veld verschijnen er een aantal filteropties. Voor een datumveld kan bijvoorbeeld op een datumbereik gefilterd worden, of op data vanaf een bepaalde datum. Voor alle kolommen kan gefilterd worden of deze ergens in de data wel, of juist niet, gevuld is. Super handig!

Filters worden zichtbaar en zijn gemakkelijk ongedaan te maken

De gekozen snelfilters in de lijst verschijnen bovenaan de pagina. Ook wanneer in het locatiefilter rechtsboven een filtering is gedaan, wordt dit getoond. Middels het kruisje kan elke filter afzonderlijk ongedaan gemaakt worden. Wanneer je met je muis over de filterwaarde gaat, wordt getoond voor welke kolom dit filter van toepassing is. Let op; wanneer je een zoekterm in de zoekbalken invult boven de kolommen, wordt dit NIET in de filterknopjes getoond.

Aantal records en archiefknop gewijzigd

Het aantal records in de lijst is voortaan tussen haakjes te vinden achter de naam van het scherm.

De knop om het archief te tonen is nog op dezelfde locatie te vinden (rechts via ‘Instellingen’ en vervolgens helemaal onderaan; ‘Archief tonen’). Echter, wanneer je het archief nu oproept, verschijnt er niet de toevoeging; ‘archived’ zoals eerder wel was. Er wordt een knop ‘Archief’ in de bovenste balk gezet. Middels het kruisje is deze gemakkelijk weer weg te klikken. Wanneer het archief open staat (je ziet de ‘Archief’ knop), zie je linksboven tussen de haakjes het aantal gearchiveerde records.

 

HUMBLE basistraining beschikbaar via jouw HUMBLE assistent; James!

Met de vorige update hebben we James geïntroduceerd, je assistent binnen HUMBLE. Sinds die update (begin deze maand) hebben we James de basistraining van HUMBLE (die eerst via Eduflow verliep) geleerd, zodat hij zijn kennis op jou kan overbrengen. James is voortaan rechtsonder te vinden mocht je hulp nodig hebben!

Tegelweergave van het ‘Gebouwen’ scherm bijgewerkt

Vergelijkbaar met de tegelweergave voor het ‘Documenten’ scherm, heeft het ‘Gebouwen’ scherm nu ook een vernieuwde tegelweergave. In de toekomst gaan we deze weergave onder andere ook beschikbaar maken op het ‘Elementen’ scherm!

Op het ‘NL-SfB’ en ‘Elementen’ scherm wordt nu periodiciteit bij ‘Cyclus’ getoond.

Zowel in de lijst, als in het wijzig scherm, als in het detailscherm werd tot deze update geen periodiciteit getoond in het veld ‘Cyclus’. Dit is nu zowel op het ‘NL-SfB’, als op het ‘Elementen’ scherm toegevoegd aan de veldnaam. In al deze gevallen is het veld ‘Cyclus’ hernoemd naar; ‘Cyclus (in jaren)’.

Gekleurde kolom ‘Overgebleven tijd’ hersteld bij ‘Locaties’ en ‘Elementen’, tevens toegevoegd aan ‘MJOP activiteiten’

In de sub tab ‘Geplande activiteiten’ op de detailschermen van ‘Locaties’ en ‘Elementen’ werkte de gekleurde kolom ‘Overgebleven tijd’ niet naar behoren. Dit is nu hersteld. Zowel voor ‘MJOP-‘, als voor ‘Compliance activiteiten’ wordt nu netjes een aflopende klok zichtbaar in deze sub tabs. Wanneer de activiteit is vervallen, of niet van toepassing is, wordt de kolom verborgen. Voor de volledigheid is de kolom ‘Overgebleven tijd’ nu ook standaard zichtbaar gemaakt in de lijst van ‘MJOP activiteiten’.

Filteren op valutavelden werkt nu goed

Het filteren van velden waar bedragen in werden opgeslagen werkte niet echt. Middels deze update is dit hersteld. Daarnaast is, door middel van de wijzigingen beschreven bij ‘Lijsten en filters’, het zoeken en filteren gelijk flink verbeterd!

Filteren op datumbereik werkte niet

Deze bug is hersteld. Het is nu middels de zoekbalk mogelijk om te filteren op een ingegeven datumbereik. Het is tevens, door middel van de wijzigingen beschreven bij ‘Lijsten en filters’, mogelijk om dit vanuit de lijst doen (middels rechtermuistoets op een specifieke datum)!

Uitschakelen van data delen met andere organisaties werkte niet

Deze bug is de afgelopen periode met de hoogste prioriteit hersteld. Dit heeft niet geleid tot data die nog zichtbaar was, terwijl dat niet meer het geval had moeten zijn.

Statuswissels werden tijdelijk niet automatisch geregistreerd bij meldingen

Dit was een bug die inmiddels is verholpen. De statuswissels worden weer opgeslagen in het tabblad ‘Opmerkingen’ van een melding.

Het uploaden van meerdere documenten tegelijkertijd bij het aanmaken van een revisie ging niet goed

Een enkel document ging wel goed. Het is nu hersteld dat ook meerdere documenten tegelijkertijd bij een nieuwe revisie geupload kunnen worden.

Het filteren op custom velden is hersteld!

Dit is nu hersteld. De kolommen van custom velden reageren nu hetzelfde als elke andere kolom.