Gerealiseerd in versie 22.11.160

We zijn blij je te vertellen dat de nieuwste versie 22.11.160 uit is! Onze eerste update sinds we volledig volgens de Scrum-methodiek werken. Hieronder vind je de releasenotes van deze update. Je kunt uiteraard ook James je laten meenemen langs alle nieuwe functionaliteiten!

Deze update staat in het teken van; Duurzaamheid en Meters+meterstanden!

Scrum team HUMBLE

Met deze update introduceren we een Duurzaamheid module binnen HUMBLE! Het doel van deze module is het volgende;

Het inzichtelijk maken van mogelijk potentieel voor verduurzaming. Het vastleggen van activiteiten om deze verduurzaming te kunnen realiseren. En vervolgens het inzichtelijk maken van de (energie)prestaties van je vastgoed om te toetsen of geïmplementeerde oplossingen daadwerkelijk resulteren in de beoogde verduurzaming.

In deze update van HUMBLE zijn de volgende onderdelen geïmplementeerd in de Duurzaamheid module. Neem een kijkje op onze roadmap om te zien wat er nog meer toegevoegd gaat worden in de toekomst!

Het activeren van deze module kan gedaan worden via ‘Applicatiebeheer’; ‘Organisaties’; sub tab ‘Instellingen’.

Duurzaamheid HUMBLE

Duurzaamheid meldingen

In deze lijst maak je binnen je organisatie mogelijk door te voeren verbeteringen op het gebied van duurzaamheid inzichtelijk.

Denk hierbij aan; een project om uit te zoeken of het mogelijk is om zonnepanelen te plaatsen op het hoofdkantoor om energieverbruik te verminderen.

Bij alle duurzaamheid activiteiten die volgen uit deze melding kan een mogelijke besparing ingevoerd worden. De besparingen van deze activiteiten worden gecumuleerd getoond op het detailscherm van de melding.

Duurzaamheid activiteiten

Het registreren, uitvoeren en monitoren van één of meerdere (operationele) activiteiten om invulling te geven aan de mogelijke verbeteringen (geregistreerd bij ‘Duurzaamheid meldingen’).

Denk hierbij aan; het onderzoeken of het plaatsen van zonnepanelen rendabel is (denk aan rendement, kosten e.d.), het onderzoeken van de dakconstructie, het laten inmeten van het dak, het opvragen van offerte(s), en het daadwerkelijk laten plaatsen van zonnepanelen.

 

Duurzaamheid dashboard

Eén dashboard om al je kaarten inzake jouw duurzaamheid meldingen, duurzaamheid activiteiten, en (energie)prestaties inzichtelijk te maken!

Meters

Middels ‘Meters’ wordt het mogelijk om allerlei meters (en bijbehorende definities en meetwaarden) vast te leggen in HUMBLE. Dit onderdeel wordt apart besproken in de release notes.

Het registreren van meters en bijbehorende meetwaarden is onderdeel van de ‘Duurzaamheid’ module in HUMBLE. Het doel hiervan is om (energie)verbruik te kunnen vastleggen en te kunnen monitoren. Mocht je andere meters en meetwaarden willen vastleggen, dan is dat uiteraard ook mogelijk. De middels ‘Duurzaamheid activiteiten’ gerealiseerde besparingen kunnen hiermee inzichtelijk gemaakt worden. ‘Meters’ kunnen ook aan elementen gekoppeld worden. Bijvoorbeeld een gasmeter bij een CV ketel in de elementenlijst.

Meter(s) koppelen

Het is mogelijk om (periodiek) meetwaarden van een externe meter of via een extern systeem op de HUMBLE API aan te bieden. De data vanuit geschikte meters/meetkanalen kan op deze manier in HUMBLE ontsloten worden.

Neem voor meer informatie contact op met een HUMBLE specialist!

Alle locatiesoorten hebben de Multi-Select optie gekregen!

Het is nu mogelijk om de Multi-Select optie te gebruiken bij alle locatiesoorten in HUMBLE. Hiermee wordt het ook op deze schermen mogelijk om in bulk wijzigingen/archiveer-acties door te voeren.

Contract vast te leggen bij MJOP Activiteit

With this update it is possible to link a contract with a supplier to an MYMP Activity. To do this, first make the contract known in HUMBLE via ‘Contract management’; ‘Contracts’.

Tegelweergave nu ook beschikbaar op het Elementenscherm!

Met deze update is ook de tegelweergave (zoals deze recent toegevoegd is aan Documenten en Gebouwen) beschikbaar geworden bij Elementen. In de tegelweergave is de primaire afbeelding van het element zichtbaar, maar ook de code, de omschrijving en de huidige conditiescore. Super handig!

 

In de Documenten sub tab waren de (filter)knoppen niet even groot.

Middels deze update is de grootte van de knoppen gelijk gemaakt aan elkaar! Veel strakker toch?

De locatieboom toont nu alle gebruikte niveaus (bv. bij een element)

Wanneer je een zeer uitgebreide locatiestructuur hebt geconfigureerd in HUMBLE zal het wellicht opgevallen zijn dat, bij bijvoorbeeld een element, niet alle locatieniveaus werden getoond. Bijvoorbeeld wel Terrein, Complex, Gebouw, Bouwdeel en Werkplek, maar niet het tussenliggende Gebied en de Ruimte. Omdat dit verwarrend is, hebben we er nu voor gezorgd dat alle gebruikte locatieniveaus ook daadwerkelijk getoond worden!

HUMBLE locatieboom

Gebruik Controlelijsten in Compliance regelsets hersteld

Momenteel zijn er in HUMBLE twee opties wat betreft het aanleveren van bewijslast ten behoeve van compliance activiteiten; een geupload document, of een ingevulde controlelijst. In de NL-STD regelset in ons platform worden op dit moment enkel documenten verwacht als bewijslast. Het is echter ook mogelijk om eigen regels en verwachte bewijzen te bepalen in HUMBLE. De optie om gebruik te maken van controlelijsten werkt nu naar behoren, dat is middels deze update verholpen. Voor meer informatie over het gebruik van eigen compliance regels en/of regelsets; neem contact op met een HUMBLE specialist!

Locatiefilter werkt nu binnen ‘Revisies’

Het instellen van een locatiefilter had tot deze update geen effect op het scherm met revisies. Dit is nu hersteld.

Na het wijzigen van een element, zonder opslaan, werden bij nogmaals wijzigen alle datumvelden onjuist getoond

Deze update heeft deze bug verholpen.

Schermtitel ‘Tags’ hersteld (Gegevensbeheer)

Een verkeerde schermtitel werd getoond, dit is nu hersteld.

Importeren met custom velden hersteld

Een tijdelijke bug met het importeren van data voorzien van custom velden zorgde ervoor dat de hele importeer-actie niet mogelijk was. Dit hebben we snel hersteld!

Aantal bugs qua rollen en rechten opgelost bij MJOP activiteiten

De knop ‘Archief tonen’ bij sub tab ‘Geplande activiteiten’ bij ‘Elementen’ was niet zichtbaar met bepaalde rollen, terwijl die rechten er wel waren. Dit is hersteld.
De knop ‘Wijzigen’ in deze zelfde sub tab ontbrak ook. Maar als je de detailknop (oogje) gebruikte om een activiteit te openen kon je deze vervolgens wel wijzigen. Dit is nu hersteld. Wanneer er voldoende rechten zijn, worden de juiste iconen getoond.

Wijzigen middels Multi-select resulteerde in time-out

Wanneer grote aantallen records gewijzigd werden middels de Multi-Select optie in ons platform, ging dit soms fout. De boosdoener hiervan was een time-out waardoor niet alle wijzigingen verwerkt werden. Dit is nu aangepast. Een wijziging in bulk kan lang duren, dus het is aan te raden grote hoeveelheden wijzigingen op te knippen in kleinere batches.

Wanneer een locatiefilter wordt opgeheven, blijft deze niet langer zichtbaar

Tot deze update bleven, na het opheffen van de locatiefilter, de eerder aangevinkte locaties aangevinkt (wanneer je nogmaals het locatiefilter menu opende). Dit is nu hersteld, de opgeheven selectie verdwijnt volledig.

Gearchiveerde documenten kunnen weer geopend/ge-dearchiveerd worden

Uiteraard moet het ook mogelijk zijn om documenten te archiveren. En als ze gearchiveerd zijn, moeten ze alsnog te openen zijn. Dit bleek helaas niet te werken, daarom hebben we dat middels deze update opgelost! Wanneer je nu een document/afbeelding bij (bijvoorbeeld) een element archiveert, kun je deze gelijk bij het element (in de Documenten sub tab) weer uit het archief halen. Wel zo fijn!