Gerealiseerd in versie 23.02.080

We zijn blij je te vertellen dat de nieuwste versie 23.02.080 uit is; de eerste update van het jaar 2023! Hieronder vind je de releasenotes van deze update. Je kunt uiteraard ook James je laten meenemen langs alle nieuwe functionaliteiten!

Deze update staat in het teken van; Kalenderweergave voor ‘Mijn activiteiten’, de Gebouw wizard, Historie en een flinke lijst kleine aanpassingen en bugfixes!

Kalenderweergave ‘Mijn activiteiten’

We zijn bezig geweest met de eerste versie van de kalenderweergave. Deze is nu al te gebruiken in het scherm ‘Mijn activiteiten’. De weergave toont in een kalender per maand alle activiteiten met een (berekende) einddatum. Op elke activiteit is door te klikken om deze vervolgens in te plannen of af te handelen. Super overzichtelijk toch?

Let wel, wanneer er geen geplande (uitvoer)datum is voor een activiteit, dan wordt deze niet getoond in de kalenderweergave. Het overzichtelijk maken van nog te plannen activiteiten volgt in een later stadium.

Het toevoegen van gebouwen aan HUMBLE is vereenvoudigd! In plaats van een groot formulier met veel velden, is dit nu gewijzigd in een wizard met een aantal stappen die achter elkaar afgewerkt kunnen worden. De locatie van het gebouw wordt op een kaart gepresenteerd, en het energielabel is nu gelijk in beeld! Ook is het nu mogelijk om gelijk één of meerdere foto’s toe te voegen, zodat dit niet vergeten kan worden. Je opent de gebouw wizard via ‘Locatiebeheer’ > ‘Gebouwen’ > knop ‘Toevoegen’.

In een later stadium zal de wizard uitgebreid worden met de mogelijkheid om een gebouw te kopiëren!

Onze gebruikers zijn erg geïnteresseerd welke data in het platform wordt gewijzigd, door wie, en wanneer. Per record wordt (in de sub tab ‘Historie’) logging bijgehouden. Naast het wijzigen van data, wordt ook het toevoegen en (de)archiveren tot deze logging.

Momenteel zijn we aan het uitzoeken hoe we zichtbaar kunnen maken welke wijzigingen/toevoegingen gedaan zijn tussen twee momenten of tussen een bepaald moment en de huidige situatie.

De afgelopen weken hebben we in ieder geval stappen gezet om de historie van data in HUMBLE inzichtelijker te maken!

Betere leesbare Historie subtab

Vrijwel alle schermen in het platform hebben, in de detailweergave, een tabblad ‘Historie’. Voorheen werden hier alle waarden rechtstreeks uit de database getoond. Bij een element bijvoorbeeld, werd het unieke nummer in de database getoond van de gekoppelde leverancier in plaats van de naam en de code. Dit hebben we nu (met terugwerkende kracht) aangepast. De aanpassingen in custom velden worden nu ook in dit tabblad getoond. De historie wordt hiermee voor iedereen beter te begrijpen, handig toch!

 

Lijstweergaves uit te breiden met ‘Historie’ gerelateerde kolommen!

Voor alle schermen zijn zes kolommen toegevoegd aan de sectie ‘Kolommen’ (in de rechterbalk). Deze zijn standaard niet zichtbaar, maar wel indien gewenst, te activeren (door aan te vinken). Uiteraard is het mogelijk om je eigen kolomindeling op te slaan zodat deze de volgende keer ook zichtbaar wordt! De volgende opties zijn beschikbaar;

 • Aangemaakt op; de datum/tijd wanneer het record is aangemaakt.
 • Aangemaakt door; de naam van de gebruiker die het record heeft aangemaakt.
 • Laatst gewijzigd op; de datum/tijd wanneer het record voor het laatst is gewijzigd.
 • Laatst gewijzigd door; de naam van de gebruiker die het record voor het laatst heeft gewijzigd.
 • Laatst gearchiveerd op; de datum/tijd wanneer het record voor het laatst is gearchiveerd OF gedearchiveerd.
 • Laatst gearchiveerd door; de naam van de gebruiker die het record voor het laatst heeft gearchiveerd OF gedearchiveerd.

Bugfix; Vastleggen juiste datum/tijd (de)archiveren record.

Het (de-)archiveren van records werd zonder juiste datum/tijd/gebruiker opgeslagen in de ‘Historie’ sub tab. Dit is nu hersteld.

Heel handig dus als je snel wilt zien wat er aan activiteiten voor jou open staat!

Documenten koppelen aan een Compliance Activiteit (en/of verwachte bewijslast) wordt nu gelogd!

In de sub tab ‘Opmerkingen’ wordt nu getoond wie (en wanneer) welk document heeft gekoppeld aan de activiteit, of aan één van de ‘Verwachte bewijzen’. Dit maakt de historie van de Compliance Activiteit compleet!

Dashboard kaartjes visueel aangepast

De kaartjes op de dashboards zijn vernieuwd! Onder andere de titel en de subtitel staan nu naast elkaar waardoor er meer ruimte is voor de grafiek zelf. Momenteel zijn we bezig met het verbeteren van het instellingen menu (per kaart), en het herontwerpen van de keuzelijst met kaarten. Deze aanpassingen volgen in een latere update!

De minimaal gewenste conditiescore van een element wordt nu duidelijker weergegeven

In HUMBLE wordt de huidige conditie van een element weergegeven middels een NEN2767 conditiescore. Het is mogelijk om per element een minimaal gewenste conditiescore vast te leggen. Deze minimaal gewenste conditiescore wordt nu ook middels een gekleurd kader weergegeven. Daarnaast wordt middels een uitroepteken of een ‘duimpje’ getoond of een element wel of niet voldoet aan de minimaal gewenste conditiescore. Door het herstellen van geconstateerde gebreken kun je de conditiescore van een element verbeteren!

Nieuwe gebruikersrol genaamd ‘Alle mijn/leverancier activiteiten’

Deze rol is perfect toepasbaar voor leveranciers die je toegang wil geven tot de activiteiten in HUMBLE waar ze verantwoordelijk voor zijn als persoon, of als leverancier. Door de (medewerkers van de) leverancier deze rol te geven zien ze niet langer alle activiteiten in bijvoorbeeld de ‘Mijn activiteiten’ lijst. De data wordt middels deze rol dus gefilterd. Indien je ‘Jan Jansen’ van ‘Liftbedrijf X’ deze rol toebedeeld, zal hij enkel de activiteiten op zijn naam (Jan Jansen) zien, en de activiteiten die zijn toegewezen aan ‘Liftbedrijf X’. Normale HUMBLE gebruikers zien alle activiteiten (dus zowel van andere leveranciers, als die van ‘Liftbedrijf X’). Super handig dus!

Neem voor meer informatie over deze functionaliteit contact op met een HUMBLE specialist.

Compliance Activiteiten worden nu ook voor Elementen op Terrein-, Complex- en Appartementniveau gegenereerd;

Vergeet niet hiervoor het veld ‘Land voor regelgeving’ in te vullen. Indien op het hoogste niveau (bijvoorbeeld Terrein) ‘Nederland’ wordt ingevuld als land voor regelgeving, dan geldt dat voor alle onderliggende locatieniveaus (mits op een onder gelegen niveau een ander land voor regelgeving is ingevuld).

Datumvelden van Compliance Activiteiten hernoemd

Onder de gebruikers bestaat helaas verwarring over de gebruikte namen van twee datumvelden. Om die reden is besloten twee velden te hernoemen en de benaming consistent te maken met andere activiteiten scherm in het platform.

Het veld ‘Verwachte startdatum’ heet nu ‘Uiterlijke datum gereed’. Dit datum in dit veld geeft aan wanneer de activiteit uiterlijk uitgevoerd moet zijn.
Het veld ‘Einddatum’ heet nu ‘Uitvoerdatum’. Bij het gereedmelden van een activiteit wordt dit veld gevuld met de huidige datum/tijd.

Kostenkengetallen functionaliteit uitgebreid!

Wanneer je gebruik maakt van kostenkengetallen om MJOP activiteiten toe te voegen aan HUMBLE, zul je wellicht gemerkt hebben dat niet alles overgenomen wordt. Dit hebben we op jullie verzoek aangepast.

Het is nu mogelijk om ‘Aspect’, ‘Belang’ en ‘Type onderhoud’ vast te leggen bij het kostenkengetal.

Het veld ‘Type’ is hernoemd naar ‘Bewerking’ (zoals het veld bij het MJOP activiteiten scherm heet) om verwarring te voorkomen.
Bij het aanmaken van een MJOP activiteit op basis van een kostenkengetal worden nu ook de (nieuwe) velden ‘Eenheid’, ‘Beschrijving’, ‘Aspect’, ‘Belang’ en ‘Type onderhoud’ gevuld!

‘Multi-Select’ optie toegevoegd op alle ‘Documenten’ sub tabs

Het is nu mogelijk om op alle ‘Documenten’ sub tabs gebruik te maken van ‘Multi-Select’. Dit maakt het eenvoudig om meerdere documenten/afbeeldingen bij bijvoorbeeld een element of gebouw te wijzigen, archiveren, ontkoppelen, pinnen of downloaden!

De flow voor registreren, inloggen en demo aanvragen is nu ook in andere talen dan Nederlands te doen

In HUMBLE was al naar andere talen dan Nederlands te schakelen. Echter, het proces om een demo aan te vragen op de website, een gebruiker te registreren of in te loggen was enkel in het Nederlands beschikbaar. Dit hebben we nu aangepast zodat het ook in Engels te doen is. Later volgen de andere HUMBLE talen (Duits, Frans en Spaans).

Sub tab ‘Geplande activiteiten’ bij alle locatiesoorten!

Bij alle locaties (ongeacht het locatiesoort) wordt nu een sub tab ‘Geplande activiteiten’ getoond. Alle activiteiten van de locatie en alle onderliggende locaties worden in deze tab getoond. Voorheen was dit tabblad enkel zichtbaar op het scherm ‘Gebouwen’.

Vier schermen aangepast

 • Leveranciers = Adresvelden zijn niet langer verplicht. Naamgeving consistent gemaakt. Mogelijk gemaakt om ‘Personen’ te koppelen aan de leverancier.Detailscherm en lijstweergave bijgewerkt.
 • Personen = Naamgeving consistent gemaakt. Detailscherm en lijstweergave bijgewerkt.
 • Contracten = Lijstweergave bijgewerkt; veel extra kolommen toegevoegd. Default waarden bepaald bij aanmaken nieuw contract; Status = Lopend, Contractduur = 1 jaar, Verlengingsduur = 1 jaar, Opzegduur = 3 maanden, Verlengingssoort = Stilzwijgend. Custom velden werden overigens niet getoond op het scherm ‘Contracten’, dit is nu hersteld. ‘Leverancier’ wordt automatisch ingevuld als ‘Contactpersoon leverancier’ wordt ingevuld.
 • MJOP Indexatie jaar = Extra veld toegevoegd om per jaar aan te geven waarom er een procentuele afwijking van het standaard indexatiepercentage wordt gebruikt voor een bepaald jaar. Het was mogelijk om afwijkende percentages per jaar aan een verkeerd scenario toe te voegen. DIt is nu hersteld.

Mail over aflopen contract

Op de berekende notificatiedatum van een contract ontvangt de ‘Verantwoordelijke’ voor het contract (via mail) een bericht. In dit bericht is te lezen over welk contract het gaat en wanneer deze afloopt. Het bijbehorende contract is gelijk in HUMBLE te openen om actie te ondernemen!

Er is nu onderscheid in wel/niet gearchiveerde rollen bij het instellen van rechten

Uiteraard is het archiveren van rollen mogelijk. De rol is vervolgens niet langer te gebruiken en de rechten zijn niet langer van toepassing. Dit betekent echter niet dat de rechten ook gearchiveerd worden. Wanneer je in de beheermodus zit, en rechten voor een scherm of veld gaat instellen wordt nu zichtbaar welke rol gearchiveerd is of niet. Als een rol eventueel weer gedearchiveerd wordt, hoeven de rechten niet volledig opnieuw bepaald te worden.

 

Kleine aanpassingen gedaan

 • Aan alle locatietypes is de tegelweergave zoals deze al eerder bij het scherm ‘Gebouwen’ was geïmplementeerd.
 • Het is nu ook mogelijk om rapporten te genereren vanaf Terreinen en Complexen (dus niet meer alleen vanaf Gebouwniveau)!
 • Het veld ‘Gewenste conditie’ is hernoemd naar ‘Minimaal gewenste conditie’ op het scherm ‘Elementen’. Deze toevoeging maakt de strekking van het veld beter duidelijk.
 • Nieuwe iconen voor menutegels en schermen toegevoegd. Met deze update hebben we een nieuwe database met iconen toegevoegd aan HUMBLE. Een aantal icoontjes die werden gebruikt zijn daarmee automatisch geüpdatet (en dus licht gewijzigd).
 • De foutmeldingen bij het gebruik van de knop ‘Uitvoerende notificeren’ zijn aangepast. In plaats van een algemene foutmelding wordt er nu getoond waarom de mail niet verzonden kon worden. Bijvoorbeeld bij het ontbreken van een uitvoerende, leverancier of een e-mailadres.
 • Wanneer je middels ‘Multi-Select’ een MJOP Activiteit gaat toevoegen aan meerdere elementen worden nu alle (bij de NL-SfB codes behorende) kostenkengetallen getoond.
 • Gekoppelde ‘MJOP Activiteiten’ worden nu ook in de sub tab ‘Geplande activiteiten’ van De ‘Duurzaamheid’ melding getoond.
 • Het veld ‘Duurzaamheid melding’ wordt nu getoond op het detailscherm van een MJOP activiteit (indien de Duurzaamheidsmodule is geactiveerd). Als er een ‘Duurzaamheid melding’ is gekoppeld, kan er op doorgeklikt worden.
 • Wanneer MJOP(of Compliance) Activiteiten (voorzien van interval) uitgevoerd zijn, wordt automatisch een volgende activiteit aangemaakt. Deze nieuwe activiteit nam tot voor deze update het gekoppelde contract over (ook al is deze inmiddels verlopen of gearchiveerd). Dit is nu aangepast zodat dit niet meer gebeurd.
 • Op de schermen ‘MJOP Activiteiten’, ‘Compliance Activiteiten’, ‘Duurzaamheid activiteiten’, ‘Revisies’ en ‘Meldingen’ werd het veld ‘Uitvoerende’ niet gefilterd op de bij de gekozen leverancier behorende personen.
 • Wanneer op de schermen ‘MJOP Activiteiten’, ‘Compliance Activiteiten’, ‘Duurzaamheid activiteiten’, ‘Revisies’ en ‘Meldingen’ een ‘Uitvoerende’ wordt ingevuld, wordt nu automatisch de bijbehorende ‘Leverancier’ gevuld. Het veld ‘Leverancier’ is nu ook niet te wijzigen zodat hier geen fouten in gemaakt kunnen worden.
 • Het is mogelijk om ‘Extra kolommen’ toe te voegen aan het MJOP prognose bord. Dit maakt het gemakkelijk meer benodigde informatie in een MJOP over bijvoorbeeld elementen of gebouwen zichtbaar te maken!
 • Wanneer gebruik gemaakt wordt van de optie om Compliance Activiteiten automatisch gereed te melden indien alle bewijslast aanwezig is, wordt niet altijd de uitvoerdatum juist ingevuld. Dit zorgt er vervolgens voor dat de vervolgactiviteit onjuist gepland wordt (gaat op basis van de uitvoerdatum van de vorige activiteit). Dit is nu opgelost.
 • Wanneer een data-import wordt gedaan middels een template en een CSV-bestand, wordt nu een duidelijke foutmelding getoond wanneer de importeeractie mislukt is. Een dergelijke melding werd eerst niet getoond.
 • Op de inlogpagina is een knop genaamd ‘Support’ toegevoegd. Via deze knop kan, indien het inloggen niet lukt, support aangevraagd worden bij onze servicedesk.

Bug in gebruik andere valuta dan euro opgelost

Het gebruik van andere valuta dan euro is nu opgelost. Indien bij de organisatie instellingen gekozen wordt voor Euro’s, Antilliaanse Guldens of Amerikaanse Dollars, dan wordt dit nu overal in de applicatie goed doorgevoerd en getoond. Indien er gewisseld wordt tussen valuta, wordt alles automatisch omgerekend volgens de huidige wisselkoersen.

Kleine bugs opgelost

 • Het (de-)archiveren van records werd zonder juiste datum/tijd/gebruiker opgeslagen in de ‘Historie’ sub tab.
 • Documenten/afbeeldingen werden niet getoond op het detailscherm.
 • Externe gebruikers werden niet automatisch aangemaakt in de lijst ‘Personen’.
 • Externe gebruikers zijn met terugwerkende kracht aangemaakt als ‘Personen’ (met uitzondering van externe gebruikers met een mailadres eindigend op ‘@humble-it.com’).
 • Het opslaan van nieuwe gebruikers was tijdelijk niet mogelijk.
 • Het toevoegen van elementen was tijdelijk niet mogelijk.
 • Het toevoegen van meldingen was tijdelijk niet mogelijk.
 • De ingelogde gebruiker die een melding aanmaakt wordt nu automatisch in het veld ‘Aanmaker’ gevuld in plaats van in het veld ‘Aanvrager/indiener’.
 • Het was niet mogelijk om rapporten te genereren (enkel met Administrator-rechten).
 • Dashboard kaarten werden niet altijd getoond (ook al waren de rollen/rechten niet juist ingesteld).
 • Huidige conditiescore van elementen werd niet altijd goed berekend op basis van gebreken. Dit is met terugwerkende kracht hersteld.
 • De huidige conditie van het Element werd niet gelijk ververst wanneer een gekoppeld Gebrek is ‘Opgelost’ of gearchiveerd. Dit zorgde voor een onjuiste conditiescore. Dit is nu hersteld.
 • De huidige conditiescore van elementen werd zonder gekleurd kader getoond in de lijstweergave.
 • Custom velden op basis van een gekozen NL-SfB code (op het scherm ‘Elementen’) werden wel getoond, maar de inhoud werd niet opgeslagen. Dit is nu hersteld.
 • Custom veld definities waren niet in het Duits en Spaans in te voeren.
 • Bij het wisselen tussen organisaties werden de ingestelde (locatie) filters niet verwijderd.
 • Handmatig een datum invoeren in een datum/tijd veld werd niet juist opgeslagen (je moest altijd de uitklap-kalender gebruiken).
 • Bij meldingen kon geen ‘Uitvoerende’ opgeslagen worden, dit resulteerde in een foutmelding.
 • Het was niet mogelijk om de indexering uit te zetten bij een MJOP Prognose.
 • Het wijzigscherm van een document werd meerdere keren geopend wanneer je per ongeluk meermaals op de ‘Wijzigen’ knop klikt.
 • De ‘Gekoppeld aan’ filters in het scherm ‘Documenten’ werkten niet. Dit is hersteld.
 • De ‘Type bestand’ filters in het scherm ‘Documenten’ werkten afzonderlijk wel, maar wanneer er meerdere opties tegelijkertijd aangevinkt werden, werkte het niet. Dit is hersteld.
 • Primaire afbeelding van locatiesoort ‘Gebouw’ werd te klein getoond op het detailscherm.
 • Er wordt, indien een onjuiste externe gebruiker wordt gekoppeld aan de organisatie, een leesbare foutmelding getoond dat het niet gelukt is. Dit was eerst niet het geval.
 • Wanneer een afbeelding werd gekoppeld aan een compliance activiteit, werd deze (na een sub tabblad switch) niet langer getoond in de tab ‘Bewijslast’. Dit maakte het (later) koppelen aan een bewijslast onmogelijk. Dit is nu hersteld (ze blijven zichtbaar, net als de andere documenten).