Gerealiseerd in versie 22.09.010

Nieuw! Jouw persoonlijke assistent; James

Vanaf deze versie zal James je gaan meenemen in de werking van de functionaliteiten in HUMBLE. Hij neemt je aan de hand mee langs alle toevoegingen/wijzigen in de updates van onze applicatie. Daarnaast is er ook een flow beschikbaar waarin de basis wordt uitgelegd; voor nieuwe gebruikers erg leerzaam! Uiteindelijk zullen alle e-learning trainingen ook geïntegreerd worden in deze oplossing!

Kleuren in kolom ‘Overgebleven tijd’ geoptimaliseerd

Middels deze release zijn de kleuren in de kolom ‘Overgebleven tijd’ geoptimaliseerd. Groen betekent nu; de activiteit is gereed (dit was eerst; er is nog tijd om de activiteit op tijd uit te voeren). De resterende tijd wordt niet langer enkel in dagen aangeduid, maar indien het over meerdere jaren gaat wordt er bijvoorbeeld getoond; ‘1 jaar, 241 dagen’.

Het uploaden van (verwachte) bewijslast is verbeterd!

Dit is de grootste wijziging van deze update. Het is nu vele malen gemakkelijker om bewijslast te uploaden voor een compliance activiteit. Wanneer je een activiteit opent middels de detail knop (oog-icoon) zul je zien dat het scherm anders is opgebouwd.

Rechtsboven is een voortgangsbalk te zien die visueel weergeeft hoeveel bewijzen er al geupload zijn, en nog moeten worden.

Onderaan is speciale sub tab zichtbaar (genaamd ‘Bewijslast’). De sub tab is in twee kolommen verdeeld. Links staan de geuploade/gekoppelde documenten en rechts staan de verwachte bewijzen vanuit de compliance regelset.

Wanneer je een document wil toevoegen klik je links op ‘Bewijslast toevoegen’. Je kunt vervolgens kiezen uit; uploaden, recente uploads, documenten die aan de bij de compliance activiteit behorende elementen gekoppeld zijn, of documenten die aan eerdere vergelijkbare compliance activiteiten gekoppeld zijn.

Wanneer je één of meerdere documenten hebt geüpload bij de compliance activiteit, kun je ze koppelen aan de verwachte bewijslast. Dit doe je bij ‘Koppeling(en)’. Je kunt hier kiezen uit de in de rechterkolom getoonde ‘Verwachte documenten’ of ‘Verwachte controlelijsten’. Wanneer je bijvoorbeeld één document hebt wat bewijs bevat voor twee verwachte bewijzen, dan kies je beide bewijzen bij ‘Koppeling(en)’. Er verschijnt een groen vinkje indien een geupload document gekoppeld is aan een verwacht document. Indien gewenst is per verwacht bewijs een status te bepalen.

Wanneer je alle bewijslast geupload hebt, en eventueel hebt gekoppeld, kun je de compliance activiteit gereed melden. Dit kan door de activiteit te wijzigen of door rechtsboven aan het scherm op ‘Gereed melden’ te klikken.

Voor meer informatie over deze functionaliteiten kun je contact opnemen met een HUMBLE consultant!


Kaarten op dashboards zijn nu klikbaar!

Vanaf deze release is het mogelijk om door te kunnen klikken op inhoud van dashboard kaarten. Bijvoorbeeld bij een dashboard kaart met een NEN2767 conditiescore verdeling over elementen (in taartvorm). Wanneer op het “taartpuntje” van conditie 3 wordt geklikt, zal een tabblad geopend worden waarin een elementenlijst wordt geopend; gefilterd op conditie 3!

Ook locatiesoort ‘Woonlagen’ heeft nu een Dashboard

Alle locatiesoorten in HUMBLE (van ‘Terreinen’ tot ‘Werkplekken’) kennen een dashboard pagina, alleen ‘Woonlagen’ nog niet. Deze update zorgt ervoor dat dit voortaan wel het geval is!

Nog niet bestaande dashboard kaarten zijn zelf aan HUMBLE toe te voegen!

Wanneer je voldoende technische kennis hebt over KPI’s en HighCharts kun je zelf (nog niet bestaande) dashboard kaarten toevoegen/beheren in HUMBLE. In deze update is een speciaal scherm (‘Kaarten’) hiervoor toegevoegd aan het ‘Applicatiebeheer’ menu van de applicatie. Vooralsnog verwachten we dat voornamelijk de HUMBLE consultants gebruik zullen maken van deze functionaliteit. Laat het ons weten als je hier zelf mee aan de slag wil!

HUMBLE beschikbaar in het Nederlands, Engels, Spaans, Frans, Duits

Vanaf deze release is HUMBLE te gebruiken in twee extra talen (Spaans en Duits). Naast Nederlands waren Engels en Frans al beschikbaar. Van alle extra talen zijn de vertalingen up-to-date gebracht en compleet gemaakt. Alle nieuwe functionaliteiten zijn daarmee ook vertaald!

Importeren middels import templates is nu beschikbaar!

Tot op heden was het enkel mogelijk voor HUMBLE consultants om data imports te verzorgen. Er is nu een ‘Importeren’ knop toegevoegd aan het ‘Applicatiebeheer’ menu. Alle, door ons beschikbaar gestelde, import templates zijn hier te kiezen en te downloaden. Wanneer je een import template in csv hebt voorbereid, kun je deze zelf importeren in het HUMBLE platform. Super handig! Mocht je nog import templates missen, laat het ons weten!

Je eigen logo en organisatie kleuren aan HUMBLE toevoegen!

Vanaf vandaag kun je HUMBLE, indien gewenst, in je eigen organisatie kleuren omzetten. Daarnaast kun je rechtsboven een logo plaatsen in plaats van een organisatienaam. Dit pas je eenvoudig aan op de sub tab ‘Instellingen’ bij je ‘Organisatie’ (via ‘Applicatiebeheer’). Een HUMBLE consultant kan je hier eventueel bij helpen!

Grijstinten op het wijzig-/toevoegscherm zijn zwart gemaakt om leesbaarheid te verhogen

Om de leesbaarheid van de applicatie te verhogen, zijn de grijze letters op het wijzig-/toevoegscherm van grijs gewijzigd naar zwart. Daarnaast is de tekst wat dikker gemaakt.

Herstelactiviteit bij een gebrek werd niet altijd aangemaakt

Wanneer een nieuw gebrek werd aangemaakt, werd niet altijd gelijk de herstelactiviteit opgeslagen. Dit is nu hersteld.

Status van een gebrek wordt nu op het detailscherm weergegeven

Een gebrek krijgt standaard de status ‘Geconstateerd’ bij het aanmaken ervan, dit wordt nu ook getoond op het detailscherm. Dit was eerst alleen via het wijzigscherm in te zien.

Nieuw gebrek krijgt automatisch status ‘Geconstateerd’

Een gebrek krijgt standaard de status ‘Geconstateerd’ bij het aanmaken ervan. Het wijzigen van de status van het gebrek in zowel ‘Vervallen’ als ‘Opgelost’ resulteert in het automatisch archiveren van het gebrek. Daarmee wordt dus ook de conditiescore van het element opnieuw berekend. De status ‘Vervallen’ dient gebruikt te worden voor (foutief) ingevoerde gebreken die niet hersteld zullen worden. De status ‘Opgelost’ dient gekozen te worden bij herstelde gebreken (het ‘Gereed’ melden van een gekoppelde MJOP herstelactiviteit heeft hetzelfde resultaat).

Het veld ‘Prioriteit’ op het detailscherm van een gebrek wordt nu juist getoond

Tot deze release werd op het detailscherm een onjuiste waarde getoond in het veld ‘Prioriteit’. Dit is nu hersteld!

Bij een MJOP activiteit kan een relatie gelegd worden naar een NEN2767 gebrek

Wanneer een herstelactiviteit in de MJOP wordt aangemaakt vanuit een gebrek, wordt dit veld automatisch gevuld. Maar het is nu ook mogelijk om een al bestaande MJOP activiteit te koppelen aan een gebrek. Op die manier kan elke activiteit in de MJOP als oplossing gemarkeerd worden voor een NEN2767 gebrek van een element. Het veld ‘Gebrek’ staat onder het veld ‘Beschrijving’ op het wijzigscherm.

Er is een ‘Toevoegen’ en ‘Wijzigen’ knop geplaatst op de sub tab ‘MJOP activiteiten’ bij ‘Gebreken’

Middels de knop ‘Toevoegen’ kunnen meerdere herstelactiviteit aan HUMBLE toegevoegd worden om het geconstateerde gebrek te herstellen. De knop ‘Toevoegen’ maakt het dus mogelijk om na een inspectie nog (herstel)activiteiten aan gebreken toe te voegen. De wijzigknop in de regel van de gekoppelde (herstel)activiteiten maakt het vervolgens mogelijk om toegevoegde activiteiten nog te wijzigen.

Wanneer een gebruiker voor documenten de rol ‘Alleen kijken en exporteren’ heeft, mag deze niets verwijderen

Er ging in de rollen en rechten wat verkeerd waardoor deze gebruikers ook documenten konden verwijderen. Dit is middels deze update hersteld.

Het inloggen op de HUMBLE app ging niet altijd goed wanneer er met rollen en rechten gewerkt werd

Dat is nu verholpen!

Foutmelding 401 opgelost bij het downloaden van één of meerdere documenten middels pinnen

Wanneer je één of meerdere documenten via het pinnen (het klembord) wilde downloaden, kwam er een 401 foutmelding naar voren bij gebruikersaccounts zonder rol ‘Organisatiebeheerder’. Dit is nu hersteld.

Documenten worden nu weer geopend bij het klikken op het ‘PDF icoontje’

Dit heeft helaas voor bepaalde gebruikersrollen niet gewerkt, terwijl het wel zou moeten worden. Dit is opgelost met deze release.

vDocumenten zijn niet langer te wijzigen voor gebruikers zonder volledige rechten na uploaden bij revisie

Een gebruiker (met rechten om documenten aan revisies toe tevoegen, maar zonder rechten om documenten bij revisies te wijzigen) zag na het toevoegen van een document aan een revisie de wijzigknop nog wel, maar heeft hier niet de rechten voor. Dit is nu opgelost.

Enkel rechten instelbaar voor actieve rollen (niet voor gearchiveerde rollen)

Bij het toevoegen van rollen aan schermen was het, tot deze release, helaas mogelijk om rechten in te stellen voor gearchiveerde rollen. Deze werden namelijk getoond in de pop-up ‘Rol selecteren’ bij het definiëren van rechten op een scherm. Ze zijn nu weggefilterd. Let op; als er al rechten waren gezet op een gearchiveerde rol, of een gearchiveerde rol was al gekoppeld aan een gebruiker, dan worden deze koppelingen niet verwijderd.

De pop-up ‘Rol selecteren’ in de beheermodus is aangepast

Wanneer je het rechtenmenu in de beheermodus opent verschijnt er rechts een lijst met gekoppelde rollen met de naam van het scherm er boven. Deze naam is gewijzigd en beter te begrijpen. Was bijvoorbeeld eerst; ‘Rechten instellen voor Elementen (2 resource assets)’, en is gewijzigd in; ‘Rechten instellen voor Elementen’. Bij het toevoegen van extra rollen aan het scherm was er eerst een verticale scrollbar indien er een groot aantal rollen was (ook al was het een grote lege pop-up). De beschikbare rollen worden nu in meerdere kolommen naast elkaar gezet. Op die manier is een verticale scrollbar niet langer nodig en is alles gelijk in beeld!

Knop ‘Knowledge base’ toegevoegd aan Help menu

In het Help menu van HUMBLE (te openen via de Help knop; het vraagtaak rechtsboven) is een extra optie toegevoegd om de ‘Knowledge base’ te openen. Deze online bibliotheek bevat informatie over hoe HUMBLE gebruikt moet worden, maar ook functionele- en technische documentatie. Mocht er volgens jou nog informatie ontbreken, laat het ons weten!

‘Revisies’ zijn vanaf nu middels ‘Multi-select’ te wijzigen en te archiveren

De ‘Multi-select’ optie is geactiveerd op het scherm ‘Revisies’ in het ‘Documenten’ menu. Dit maakt het gemakkelijk om revisies in bulk te wijzigen en-/of te archiveren!

Voor alle locatiesoorten kan nu een primaire afbeelding ingesteld worden

Tot voor kort kon dit alleen bij gebouwen, maar het is nu mogelijk om bij alle locatiesoorten een primaire afbeelding in te stellen!

Sub tabs ‘Documenten’ en ‘Historie’ toevoegen aan scherm ‘Contracten’ (en optie voor custom velden)

De sub tabs ‘Documenten’ en ‘Historie’ waren niet zichtbaar op het detailscherm van ‘Contracten’. Het was ook niet mogelijk om custom velden toe te voegen. In deze release zijn deze problemen opgelost.

Alle landen op de wereld zijn nu te kiezen in ‘Land’ velden

Bij het aanmaken van een gebouw bijvoorbeeld was het enkel mogelijk om uit een gefilterde lijst van landen te kiezen. Dit filter is nu ongedaan gemaakt waardoor alle landen op de wereld te kiezen zijn.

Bij het kopiëren van elementen via HUMBLE kwamen de MJOP activiteiten niet goed mee.
De MJOP activiteiten werden, indien gewenst, wel gekopieerd, maar niet verplaatst naar het nieuwe element (de kopie). Deze update herstelt dit probleem. Het werkt als volgt;

  • Als je optie ‘met gebreken’ WEL kiest en ‘met MJOP Activiteiten’ NIET; dan worden enkel de gebreken gekopieerd (geen MJOP activiteiten).
  • Als je optie ‘met Gebreken’ WEL kiest en ‘met MJOP Activiteiten’ OOK; dan worden alle gebreken en MJOP activiteiten gekopieerd.
  • Als je optie ‘met Gebreken’ NIET kiest maar ‘met MJOP Activiteiten’ WEL; dam worden alleen MJOP activiteiten gekopieerd die GEEN relatie hebben naar een gebrek.

Het was niet mogelijk om afbeeldingen te uploaden bij locatiesoort ‘Woonlagen’

Deze update heeft deze bug verholpen.