Release Notes App juni

Inloggen en ophalen inspecties sneller gemaakt

De afgelopen tijd hebben we hier veel tijd ingestoken. Het proces om in de app in te loggen en inspecties/data op te halen gaat nu sneller en wordt nu veel minder vaak gedaan (enkel als het nodig is). Dit maakt werken met de app een stuk gebruiksvriendelijker!

Element kopiëren

Het is in de app nu mogelijk om een element te kopiëren. Zo wordt het invoeren van meerdere soortgelijke elementen zeer eenvoudig!

Bug met dubbel aangemaakte elementen en gebreken

Door een fout in het synchroniseren van offline data van de tablet werden elementen, gebreken en foto’s soms meermaals aangemaakt. Dit is nu aangepast zodat het niet meer kan gebeuren.

Afbeeldingen verwijderen bij element

Het is nu mogelijk om een foutief toegevoegde afbeelding bij een element of gebrek te verwijderen. Dit was eerst helaas niet mogelijk, en dit bleek foutgevoelig.

Veld ‘Stickercode’ bij Elementen

In dit aparte veld kan een bar/QR/stickercode geplaatst worden. De scanfunctie in de app (knop ‘Element scannen’ in hoofdmenu) werkt nu ook op dit veld! Wanneer je een code van een sticker op een element wil opslaan in HUMBLE, dan gebruik je dit veld.

Gebreken opgelost melden

Middels de app kun je, bijvoorbeeld tijdens een herinspectie, eerder geconstateerde gebreken bij elementen opgelost te melden. Dit kon eerst niet via de app, maar nu wel. Handig!

Bug bij Melding toevoegen

Het aanmaakscherm bleef leeg bij het toevoegen van een melding. Dit is hersteld. Je kunt nu weer meldingen toevoegen aan HUMBLE via de app!

Veld ‘Werksoort’ bij Meldingen

Het veld ‘Werksoort’ is toegevoegd aan het toevoeg-/wijzigscherm van Meldingen.

Het veld ‘Aanmaakdatum’ is nu alleen-lezen

Dit veld wordt automatisch gevuld na het opslaan van de melding door HUMBLE. Echter, het veld was ook nog te muteren. Dit is nu aangepast. De aanmaakdatum kon namelijk gewijzigd worden, en wanneer er gewerkt wordt met prioriteiten en hersteltijden, wordt daarmee ook de Verwachte einddatum aangepast. Besproken hersteltijden kunnen dus niet langer door een gebruiker beïnvloed worden.