Erkende maatregelenlijsten

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker binnen de vastgoedwereld. De overheid ziet hier steeds meer op toe en heeft sinds enkele jaren de verplichting gesteld dat gebouweigenaren een toetsing moeten doen op de erkende maatregelenlijst (EML), een lijst met maatregelen die een eigenaar voor zijn vastgoed moet treffen als er iets aangetroffen wordt dat nog niet gedaan is, maar wel uitgevoerd moet worden vanwege de huidige wet- en regelgeving. De EML dient bij de overheid via het RVO ingediend te worden. Om de opname van deze EML te vereenvoudigen heeft HUMBLE alle EMLformats digitaal in HUMBLE verwerkt zodat je als gebruiker de EML via een tablet of telefoon kan verwerken.