Worden compliance activiteiten automatisch aangemaakt voor een element waarop compliance actief is?

Ja, deze worden automatisch aangemaakt binnen HUMBLE, hier hoef je verder geen actie op te ondernemen. Daarnaast is het mogelijk om handmatig (extra) je eigen activiteiten én acties aan te maken.

Je kunt de compliance regel set dus aanvullen met regels, naar wens van jouw organisatie.