Hoe wordt de lijst met NL-SfB bijgehouden binnen HUMBLE?

HUMBLE heeft afspraken met diverse partners. Op deze manier borgen wij dat de NL-SfB lijst up-to-date mogelijk blijft.