Hoe geeft HUMBLE mij inzicht in mijn meerjaren onderhoudsplan (MJOP)?

Na het opstellen van een MJOP bewaard HUMBLE deze. Vervolgens kun je deze MJOP actief maken of juist inactief.