Knowledgebase

Algemeen

Humble monitort het onderhoud en zorgt voor een overzichtelijk totaalplaatje van alle aspecten van uw gebouw. Denk aan onderhoudskosten, legionellabeheersing, budgetten, wettelijke verplichten, HACCP- en Risico Inventarisatielijsten, contracten en tekeningen.

Onderwerpen