Waar werken we aan in Q4 2022?

Duurzaamheid

Het registreren van meters en bijbehorende meetwaarden wordt onderdeel van de ‘Duurzaamheid’ module in HUMBLE. Het doel hiervan is om (energie)verbruik te kunnen vastleggen en te kunnen monitoren. De middels duurzaamheidsactiviteiten gerealiseerde besparingen kunnen hiermee inzichtelijk gemaakt worden. Meters kunnen ook aan elementen gekoppeld worden. Bijvoorbeeld een gasmeter bij een CV ketel in de elementenlijst.

In de toekomst kan dit onderdeel ‘Meters’ gebruikt worden om informatie uit externe sensoren en dergelijke in HUMBLE in te brengen en te ontsluiten. Hieronder een screenshot van het ontwerp.

Contracten

De module contracten wordt gebruiksvriendelijker en uitgebreid.

Dashboards

Ook aan de dashboards wordt hard gewerkt. Er komen een heel aantal nieuwe dashboards bij en de layout wordt totaal vernieuwd. Hierbij een screenshot van het ontwerp.

Gebouw toevoegen wizard

Het wordt nog eenvoudiger om een gebouw toe te voegen aan HUMBLE. We werken namelijk aan gebouw wizard om je gebouw toe te voegen. We stellen een paar slimme vragen, om gelijk nog meer data beschikbaar te hebben. Je krijgt bijvoorbeeld je energielabel direct in beeld en hebt daarbij de mogelijkheid om bewijzen te uploaden. Zie hieronder een sneak peak van hoe dit eruit zal gaan zien.

Compliance verbeteren

We gaan de module Compliance inhoudelijk verbeteren. O.a. de groepering en het kunnen koppelen van gebouw activiteiten aan compliance contracten.

BREEAM

BREEAM-NL is sinds 2009 de certificeringsmethode voor een duurzaam gebouwde omgeving. Met deze methode kunnen projecten worden beoordeeld op integrale duurzaamheid. We gaan een BREAAM module integreren in HUMBLE.

Ook werken we aan de volgende onderdelen:

  • Legionellabeheer
  • Milieuthermoter
  • Revisie proces documenten/afbeeldingen.
  • Koppeling tussen Afas en HUMBLE
  • Eventriggers uitbereiding
  • Notificaties