Waar werken we aan in Q1?

In versie 22.01.190 hebben we een verbeterde versie van documentbeheer uitgebracht. Achter de schermen zijn we druk bezig om deze functie steeds verder en beter uit te werken. Op deze manier wordt documentbeheer nog gebruiksvriendelijker.

Data validatie

We werken aan een verbetering in het valideren van ingevoerde data. Dit doen we o.a. door te checken of het toevoegen van data ook gevolgen heeft voor andere zaken. Met andere woorden, wat moet je nog meer toevoegen nadat je iets hebt toegevoegd.

Gebouw toevoeg wizard

We maken het nog eenvoudiger om een gebouw toe te voegen aan HUMBLE en halen op deze manier al veel informatie op uit externe bronnen.

Nieuwe dashboards

We gaan de dashboards nog verder verrijken en het o.a. mogelijk maken om door te klikken op data. Zo heb je direct vanuit je overzicht de mogelijkheid om de diepte in te duiken.

Contracten en uitbesteden van o.a. activiteiten

We gaan het eenvoudiger maken om jouw activiteiten uit te besteden aan je leveranciers. Dit kan straks via een contract of via het toekennen van een of meerdere activiteiten aan een leverancier.

Annotaties op tekeningen

We werken er hard aan om het mogelijk te maken om direct op pdf-tekeningen annotaties te doen. Zo wordt het ook mogelijk om elementen te pinnen op een tekening. Op deze manier wordt het nóg beter te zien waar een element zich bevindt, en waar je bijvoorbeeld moet zijn voor onderhoud.

Daarnaast wordt het mogelijk om direct aantekeningen te maken op pdf bestanden.

GBS beheer

We zijn hard bezig met de laatste loodjes voor GBS beheer, deze module vindt je al terug in HUMBLE. Wil je hier meer over weten, bijvoorbeeld hoe je dit zelf kunt inzetten, laat het ons dan weten.